Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderzoek organisatie-integriteit

Project

De ontwikkelde cultuurscan integriteit stelt organisaties of toezichthouders in staat om vanuit cultuurperspectief de risico’s op integriteitsschending in kaart te brengen. Daarmee komt dit instrument tegemoet aan de behoefte om risico’s op integriteitsschending te voorspellen voordat dit heeft geleid tot een grote escalatie.

Het lectoraat Management van Cultuurverandering verricht sinds 2012 onderzoek naar de integriteit van organisaties. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in verschillende publicaties, die u onderaan deze pagina vindt. De kennis die met het onderzoek is opgedaan, hebben we op verschillende manieren toepasbaar gemaakt voor organisaties.

Onderzoek

Het lectoraat heeft een cultuurscan ontwikkeld, in de vorm van vragenlijst en een checklist. De scan kan door organisaties worden ingezet om de cultuur te analyseren en te toetsen op kwetsbaarheid. De checklist en vragenlijst, beide gebaseerd op theorie en praktisch casusonderzoek, helpen bij het opsporen en interpreteren van integriteitsrisico’s in organisaties.

Onderzoek met de cultuurscan kan zowel worden uitgevoerd door het lectoraat, als dat organisaties zelfstandig de scan toepassen met passende begeleiding vanuit het lectoraat.

Masterclass

Opgedane kennis en onderzoeksresultaten over de werking van organisatiecultuur, de risico’s daarvan op de integriteit van organisaties en de culturele kwetsbaarheden die mogelijk aanzetten tot schendingsgedrag, verwerken we in een aantal masterclasses. In de masterclass gaan deelnemers aan de slag met een cultuuranalysemethodiek die door het lectoraat is ontwikkeld. Centraal staat dat deelnemers inzichten opdoen en met tools/methodieken leren werken om het sociaal-culturele systeem in kaart te brengen, te begrijpen en te duiden waarin integriteitsschendingen (kunnen) plaatsvinden.

Advies en begeleiding bij (cultuur)verandering

Juist bij (cultuur)verandering of culturele ingrepen in de organisatie komt de integriteit onder druk te staan, zo blijkt uit onderzoek. Bij diverse schendingen die door het lectoraat onder de loep zijn genomen, geldt een organisatieverandering als belangrijke aanleiding voor normafwijkende handelingen. Deze kennis kan waardevol zijn voor een organisaties, met name vlak voor, middenin of kort na een ingrijpend verandertraject. Het lecoraat zou in een dergelijke situatie in een adviserende rol een bijdrage kunnen leveren.

Publicaties

Eerste publicatie In 2012/2013 heeft de Close Watch Group 13 cases van corrumperende culturen onderzocht in de vastgoedsector, de bouwsector en de financiële sector. In een eerste publicatie wordt beschreven wat corrumperende culturen typeert.

Contact

Contactpersonen zijn dr. Alex Straathof en Erik Essen MSc. Voor hun contactgegevens, klikt u op de namen in het menu linksboven.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 05 mrt 2012

Contact

Alex Straathof
Erik Essen