Kenniscentrum Maatschappij en Recht

MASTERCLASS MOREEL BEWUSTZIJN & INTEGRITEIT

Project

Het lectoraat Management van Cultuurverandering heeft in samenwerking met Leven Lang Leren van de Hogeschool van Amsterdam en in opdracht van Cordaan de masterclass Moreel Bewustzijn & Integriteit ontwikkeld. Negen managementteams van zorgorganisatie Cordaan volgen een vijfdelige masterclass.

In deze masterclass leren deelnemers door een cultuurbril kijken naar de signalen en zwakke plekken in de organisatie, dit met het oogmerk om vroegtijdig te kunnen acteren bij afwijkend gedrag in de organisatie. In de masterclass ontwikkelen deelnemende leidinggevenden een sterker moreel bewustzijn en een grotere sensitiviteit hoe ze kunnen omgaan met integriteitskwesties zoals ethische dilemma’s of grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast krijgen zij concrete tools tot hun beschikking om afwijkingen te signaleren, de organisatiecultuur te analyseren en bij incidenten te interveniëren. Door deelnemers zelf casuïstiek in te laten brengen in de masterclass, sluiten we aan bij de praktijk van professionals. Dit draagt verder bij aan de ontwikkeling van een leercultuur.

De opzet van de masterclass

Om het onderwerp moreel bewustzijn en integriteit breed en tevens diepgaand aan te kunnen vliegen, is de masterclass inhoudelijk opgebouwd uit vijf onderdelen van ieder een dagdeel (4 uur). De onderdelen sluiten inhoudelijk op elkaar aan; de opbrengst van de ene sessie vormt de basis voor de daaropvolgende. De sessies zijn casus georiënteerd en praktisch ingericht.

  • We leggen het accent op co-creatie; we zoeken naar manieren om onderzoeksbevindingen om te vormen tot concrete tools met praktische waarde voor organisaties en professionals
  • We sluiten dicht aan bij de leefwereld van professionals; welke zwakke plekken zien zij in de cultuur? Welke signalen zien zij? Welke veranderingen stellen zij voor?
  • We spreken diverse skills en mindsets; deelnemers ontwikkelen morele sensitiviteit, doen vaardigheden op om cultuuranalyse toe te passen en signalen te interpreteren

Waar we naar streven in de masterclass

Het voornaamste doel is om deelnemers een cultuurbril aan te reiken, waardoor signalen en kwetsbaarheden in de organisatie opgevangen en beter begrepen kunnen worden. Naast dat professionals hierin worden getraind, beoogt de masterclass ook een organisatiebrede ontwikkeling op het vlak van organisatiecultuur, moreel bewustzijn en integriteit te faciliteren.

  • Deelnemers kunnen signalen van schendingsgedrag begrijpen en beoordelen
  • Deelnemers kunnen kwetsbaarheden en risico’s in de cultuur identificeren en interpreteren
  • Deelnemers ontwikkelen concrete ideeën en toepassingen om de weerbaarheid van de organisatie te vergroten
  • De masterclass leidt tot doorontwikkeling van beleid, governance en cultuur gerelateerd aan integriteit en moreel bewustzijn

Interesse of een vraag?

Nieuwsgierig of de masterclass iets kan betekenen voor de integriteit van uw organisatie? We onderzoeken graag wat mogelijk is. Neem in dit geval contact op met Erik Essen, projectleider van de Masterclass Moreel Bewustzijn & Integriteit of Alex Straathof, lector van het lectoraat Management van Cultuurverandering.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 nov 2018
Einddatum 01 okt 2019

Contact

essen
straathof