Kenniscentrum Maatschappij en Recht

NGF Toekomstbestendige Leefomgeving: Cultuur & Keten

Project

Nederland staat voor een grote opgave om de gebouwde omgeving klimaatadaptief en toekomstbestendig te maken. De bouwsector bevindt zich in een transitie om emissies terug te dringen, ketens circulair te maken en steeds meer te werken met biobased materialen. De bouw- en infrasector kan een sleutelspeler zijn in het realiseren van deze transitie naar een emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving.

Een traditionele manier van werken, een grote diversiteit aan partijen en een hoge mate van versnippering zijn elementen die de transitie in de bouwketen vertragen. Hierdoor lukt het niet om de steeds complexer wordende opgaven rond infrastructuur, woningbouw, renovatie en beheer te combineren met de wensen van burgers en opdrachtgevers. Verouderde infrastructuur, steeds zwaarder wordend verkeer, de roep om meer betaalbare woningen, schade aan gebouwen en snel oplopende kosten door klimaatverandering vragen om een nieuwe aanpak.

Het programma Toekomstbestendige leefomgeving van het Nationaal Groeifonds (NGF) heeft als doel terugkomende barrières in de keten op te lossen en een goed functionerend omgeving te realiseren waarin partijen met elkaar kunnen innoveren. Het lectoraat Management van Cultuurverandering van de HvA is verantwoordelijk voor het project 'Cultuur en keten' binnen dit programma.

Methode

Zowel opdrachtgevers als de bedrijven in de sector zullen moeten innoveren, maar dat lukt alleen goed in een ondernemende, op samenwerking in de keten gerichte cultuur. Vanuit de HvA onderzoeken wij de cultuur in de keten, en mogelijke interventies om deze cultuur te beïnvloeden en zo tot nieuwe manieren van samenwerken te komen.

Verwachte resultaten en maatschappelijke impact

Het project Cultuur en Keten levert voor de gebouwde omgeving inzichten op in de mechanismen waarlangs de bestaande cultuur in ketens en organisatienetwerken beïnvloed kan worden.

De beoogde maatschappelijke opbrengsten van het project NGF Toekomstige Leefomgeving zijn blijvende samenwerkingsverbanden en innovatie-infrastructuren waarmee producten, diensten en kennis ontwikkeld worden die bijdragen aan een toekomstbestendige bouwketen.

Deelnemers

Ruim 130 marktpartijen, kennisinstellingen en overheden in de ontwerp-, bouw- en technieksector.

Samenwerkingspartners Cultuur en Keten

  • TKI Bouw &Techniek (Coördinatie NGF)
  • Gideon
  • Vrije Universiteit (Beliefs and Practices, Faculty of Religion and Theology)
  • Klimaatmissie Nederland

Financier

Nationaal Groeifonds, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Gerelateerde artikelen en projecten

Meer weten over het project? Neem contact op met:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 23 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 01 sep 2028