Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Tech in Legal

Hoe een community driven platform juridische afdelingen van Nederlandse bedrijven kan helpen in de keuze voor technologie.

Project

Voor juridische afdelingen kan het lastig zijn de juiste technologie te kiezen voor juridische processen. Hoe kies je in een enorm aanbod aan softwareoplossingen? Om juridische afdelingen daarbij te ondersteunen is een besloten omgeving ‘Tech in Legal’ opgezet. Professionals kunnen elkaar daar vragen stellen en ervaringen uitwisselen over de gebruikte technologie. De HvA begeleidt het project vanuit onderzoeksperspectief, om trends en ontwikkelingen te signaleren en behoeften van organisaties in kaart te brengen.

Het doel van het platform en bijbehorend onderzoek is om juridische afdelingen te helpen goede keuzes te maken bij aanschaf en implementatie van technologie. Daarnaast doet het lectoraat Legal Management & Technology van de HvA op overkoepelend en geanonimiseerd niveau onderzoek naar trends, ontwikkelingen en knelpunten bij het gebruik van software door juridische afdelingen.

Tech in Legal is een community driven platform dat juridische afdelingen van Nederlandse bedrijven en instellingen helpt slimmere keuzes te maken als het gaat om het kiezen en gebruiken van technologie, zonder te verdwalen in de marketingtactieken van leveranciers. Daarnaast ondersteunt het Nederlands wetenschappelijk onderzoek om te begrijpen hoe dergelijke producten en diensten daadwerkelijk worden gebruikt en geïmplementeerd, met als doel de rechtspraktijk én het hoger juridisch onderwijs te verbeteren.

Tech in Legal bouwt voort op een initiatief van het Law & Ops-netwerk om systematisch informatie te verzamelen over aanbod en gebruik van softwareoplossingen voor juridische processen. Het lectoraat Legal Management & Technology heeft deze basis uitgebreid tot een besloten platform waar juridische afdelingen op peer-to-peer basis informatie uitwisselen over de software die ze gebruiken.

Betrouwbare informatie

Vanaf de start is er veel interesse en enthousiasme voor het project. Inmiddels doen al meer dan 100 organisaties doen mee. Dit aantal groeit nog steeds. Dit illustreert de grote behoefte bij juridische afdelingen aan betrouwbare en gerichte informatie. Het platform berust op drie pijlers:

 1. Praktijkgerichte informatie;
 2. Community-driven;
 3. 100% Niet-commercieel. Alleen deelnemers hebben toegang tot de besloten omgeving. Partijen met een commercieel belang krijgen nooit toegang tot de informatie van het platform.

De aanpak

Met behulp van de informatie in het platform en aanvullend onderzoek onder de deelnemers doet de HvA onderzoek naar algemene trends én ontwikkelingen op specifieke onderwerpen, zoals contractering, compliance of privacy.

Verwachte resultaten

 • Het project geeft inzicht in trends en ontwikkelingen in het gebruik en implementatie van software voor juridische afdelingen.
 • Het stelt juridische afdelingen in staat betere keuzes te maken over verantwoorde inzet en implementatie van technologie. Dit draagt bij aan verbetering van de juridische beroepspraktijk en aan het verminderen van juridische problemen en geschillen voor organisaties.

Doorwerking in onderwijs

 • Het project biedt het lectoraat Legal Management & Technology unieke toegang tot informatie over gebruik en implementatie van software in de juridische beroepspraktijk.
 • Het netwerk van Tech in Legal zorgt voor stage- en afstudeeropdrachten voor studenten HBO-Rechten.
 • Inzichten uit het project dragen bij aan de nieuwe masteropleiding op het gebied van Legal Tech, die momenteel wordt ontwikkeld en waarvoor een aanvraag voor accreditatie loopt.

Samenwerkingspartners

Tech in Legal - www.techinlegal.eu - is een samenwerking tussen:

 • Het lectoraat Legal Management & Technology
 • Het Law&Ops-netwerk
 • Het General Counsel Innovatieplatform (gesponsord door Van Benthem & Keulen)
 • De Digital Society School
 • De meer dan 100 deelnemers aan de community Tech in Legal

Meer weten over het project? Neem contact op met:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 28 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 okt 2023
Einddatum 30 sep 2026