Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Ruimte met regels?

Een onderzoek naar ondernemen, vergunningverlening en handhaving in de openbare ruimte in coronatijd.

Project

Het lectoraat Legal Management doet onderzoek naar het proces van besluitvorming over het verlenen van vergunningen aan Amsterdamse horecaondernemers om hun terrassen uit te breiden.

Voor de zomer heeft de gemeente Amsterdam het mogelijk gemaakt dat horecaondernemers hun terras konden uitbreiden (vaak op de nabijgelegen stoep of groenstrook). Dit om hen in de gelegenheid te stellen zo wat van hun, als gevolg van de lockdown, gederfde inkomsten goed te maken, maar ook om bij te dragen aan de levendigheid van de binnenstad. Maar hoe zit het met onwonenden, voetgangers of rolstoelgebruikers? Hoe is rekening gehouden met hun belangen? In dit onderzoek staan de gemeentelijke vergunningverleners en toezichthouders centraal. Hoe zijn zij hiermee omgegaan, gelet op het juridisch kader en de uiteenlopende belangen? Zijn ze er in geslaagd de belangen op een lijn te brengen en hoe hebben ze dat gedaan? Welke lessen zijn hieruit te trekken? Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het Centre of Expertise Urban Governance & Social Innovation

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 nov 2020
Einddatum 01 jan 2021

Contact