Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Oplossingsgericht werken in sociaal domein: op zoek naar best practices

Project

Het Lectoraat Legal Management deed samen met de Rijksuniversiteit Groningen/Faculteit der Rechtsgeleerdheid onderzoek naar oplossingsgericht werken in het sociaal domein. Wat zijn succesvolle werkwijzen in kader van laagdrempelige, vroegtijdige en rechtvaardige geschilbeslechting? Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Rechtsbijstand en liep tot medio 2021.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 18 juni 2024

Project Info

Startdatum 01 mrt 2020
Einddatum 01 jun 2021

Contact