Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderzoek naar de functie van Functionaris Gegevensbescherming

Project

De functie van FG is heeft een sterk juridisch karakter: de FG speelt een sleutelrol in de implementatie van de AVG binnen organisaties. Dit betekent dat een FG management en medewerkers moet kunnen aanspreken op de inrichting van hun werkprocessen en bedrijfsvoering. Om de functie goed in te kunnen vullen is het daarom van belang dat de FG haar taken autonoom en onafhankelijk kan uitvoeren.

In dit onderzoek nemen wij de positie van de FG in de praktijk onder de loep, en onderzoeken wij hoe en in hoeverre FG’s hun onafhankelijkheid kunnen waarborgen. Wij onderzoeken waar de FG’s tegen aanlopen in de uitvoering van hun functie, waar de grote struikelblokken zitten, en wat de succesfactoren zijn om de functie met succes te vervullen. Op een meta-niveau zullen wij op basis van de verkregen resultaten reflecteren of, en in hoeverre, de theorie van de wet botst met de functie in de praktijk.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 mei 2019

Contact