Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Motieven van burger om (niet) naar de rechter te gaan

Project

In opdracht van de Raad voor de rechtspraak doet het lectoraat Legal Management onderzoek naar de vraag hoe burgers hun juridisch probleem oplossen en wat daarbij de de rol is van de rechter. Het gaat om complexe juridische problemen op het gebied van werk en inkomen, aanschaf van consumentenproducten, wonen en samenleven.

In het kader het onderzoek is met een kleine veertig rechtszoekenden gesproken die met een jurdisch probleem zaten. Welke stappen hebben zij ondernomen om hun probleem op te lossen en wat waren hun overwegingen en motieven om hun zaak op een gegeven moment wel of juist niet aan de civiele rechter voor te leggen? Welke belemmeringen hebben zij in dat verband ervaren? Het onderzoek moet de Raad voor de rechtspraak helpen bij het vergroten van de toegang tot het recht. Het onderzoek is begin 2018 afgerond.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 aug 2017
Einddatum 02 jan 2018

Contact