Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Geschilbeslechting in sociaal domein

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen doet het lectoraat Legal Management onderzoek naar geschilbeslechting in het sociaal domein.

Project

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand. Het moet succesvolle praktijken voor laagdrempelige, vroegtijdige en rechtvaardige geschilbeslechting opleveren. De onderzoekers bestuderen daarvoor de praktijk in zestien gemeenten, om op basis daarvan een aantal methodieken te ontwikkelen. Deze praktijken worden vervolgens veredeld en uitgeprobeerd in een aantal gemeenten. De Raad wil de best werkende praktijken beschikbaar stellen voor gemeenten. Het onderzoek moet begin 2021 zijn afgerond.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2020
Einddatum 01 jan 2023

Contact

fatima aslimani