Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Evaluatie afhandeling bezwaarschriften

Project

Binnen de gemeente Amsterdam worden bezwaarschriften voortaan op een andere wijze afgehandeld.

Medewerkers van het Juridisch Bureau van de gemeente gaan eerst na of een oplossing is te vinden voor het probleem dat schuilt gaat achter het bezwaarschrift. Zo niet, dan wordt het bezwaarschrift verder afgehandeld door medewerkers van het Juridisch Bureau zelf. Dit moet bijdragen aan de tevredenheid van betrokkenen over de afhandeling van hun bezwaar en de procedure vereenvoudigen en versnellen. Deze werkwijze is ontleend aan het concept ‘Passend contact met de overheid’. Het lectoraat Legal Management heeft onderzocht in hoeverre deze doelen zijn bereikt, wat goed gaat en wat beter kan. Het onderzoek is eind 2017 afgerond. Download hier de rapportage.

Voor meer informatie:
Arnt Mein, lector Legal Management
a.g.mein@hva.nl
Tel: 06-2115 5868

21 december 2022

Project Info

Startdatum 02 dec 2016

Contact