Kenniscentrum Maatschappij en Recht

De normatieve professionalisering van overheidsjuristen: stel je morele kompas bij

Project

In dit project wordt door het lectoraat Legal Management samen met The Turn Club onderzocht hoe overheidsjuristen omgaan met morele vragen die spelen in de overgang naar een responsieve juridische beroepspraktijk. Hoe gaan juridische professionals bij de overheid om met de roep om de menselijke maat aan te houden? Welke morele vragen roept dat op en hoe gaan zij daar mee om? Hoe zouden zij daarbij kunnen worden ondersteund en wat zouden juridische professionals in dit verband kunnen leren van kunstenaars en vormgevers?

Lex Bohlmeijer voerde diepgravende vraaggesprekken met een zevental praktijkjuristen. De gesprekken werden opgenomen en fragmenten daarvan werden besproken in een drietal dialoogsessies, waarbij kunstenaars reflecteren op de handelingsverlegenheid van juridische professionals. De balans wordt opgemaakt in een essay en een podcast.

Doel

Het onderzoek moet het fundament leggen voor een reeks van reflectieve werkwijzen voor juridische professionals om hun moreel kompas scherp te stellen.

Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Arnt Mein.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 8 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2023
Einddatum 31 dec 2024

Contact