Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Beroepsopvatting wetgevingsjuristen

Project

Het lectoraat Legal Management deed in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Afdeling Algemene Rechtsleer) onderzoek naar de beroepsopvatting van wetgevingsjuristen.

Wetgevingsjuristen vervullen een bijzondere taak binnen de rechtsstaat: zij schrijven wetsvoorstellen. Zij doen dat in een zeker isolement. Dat roept de vraag op hoe zij hun taak opvatten en hun rol zien. Hoe gaan zij om met spanningen en professionele dilemma’s? Meer in het bijzonder, hoe houden zij zich staande in de driehoek recht, beleid en politiek? In het kader van het onderzoek zijn vraaggesprekken gevoerd met 25 wetgevingsjuristen van vijf departementen. De resultaten van het onderzoek werden in januari 2019 gepresenteerd op de jaarvergadering van de vereniging voor rechtssociologie (VSR).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 18 juni 2024

Project Info

Startdatum 01 mei 2018