Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Coronatijden in Nederland

Impact van COVID-19 op kwetsbare groepen en maatschappelijke dynamiek

Project

Het uitbreken van de Covid-19 crisis werd in het begin vooral als een medische crisis beschouwd, een noodsituatie die ‘met een mokerslag’ bestreden moest worden. Dit had grote impact op het leven van eenieder, zo ook op het leven van mensen met een beperking.

In maart 2020 gaf het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht aan ZonMw een ‘call’ uit te zetten voor het opzetten of uitvoeren van interventies of interventiestudies met mogelijk direct effect voor de volksgezondheid. In reactie daarop is door een consortium van diverse kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties een voorstel voor een onderzoek naar de sociale gevolgen van de gevraagde ‘sociale afstand’ (social distancing) voor (groepen van) kwetsbare burgers ingediend.

Binnen dit consortium heeft het Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning van de Hogeschool van Amsterdam een deelonderzoek onder mensen met een (veelal onzichtbare) beperking voor zijn rekening genomen (zie ook: www.coronatijden.nl).

Het doel van dit deelonderzoek was een (eerste) verkenning uit te voeren naar de ervaringen en effecten van ‘sociale afstand’ en andere genomen maatregelen om besmettingen met het Covid-19 virus te verminderen bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking, psychische of psychosociale problemen, autisme of een niet-aangeboren hersenletsel. In de periode van maart tot juni 2020, ten tijde van de ‘eerste’ lockdown zijn in totaal 21 mensen geïnterviewd.

Met alle deelnemers zijn minimaal twee gesprekken gevoerd, met een gemiddelde tussenliggende periode van ongeveer vier weken. Deelnemers zijn in alle gevallen zowel vóór als na 1 juni 2020 gesproken, zodat er gericht gevraagd kon worden naar eventuele ervaringen met de versoepelingen na de eerste lockdown. Het rapport dat opgesteld is naar aanleiding van dit onderzoek is terug te lezen via onderstaande link.

Kwetsbaar op afstand - Verhalen uit Coronatijden

De impact van de maatregelen op sociaal kwetsbare mensen en de persoonlijke verhalen van deze mensen en hun zorgverleners werden opgetekend en samengevat in het boek: 'Kwetsbaar op afstand' - Verhalen uit Coronatijden. Dit boek bevat persoonlijke verhalen van sociaal kwetsbare mensen en hun zorgverleners tijdens de eerste coronagolf in Nederland. De verhalen zijn opgetekend door een groep onderzoekers tijdens een van de eerste sociaalwetenschappelijke studies in de crisis. De studie laat de behoefte zien aan een betere balans tussen sociale veiligheid en infectiepreventie in beleid en zorgpraktijk.

Meer info en bestellen

Klik op de afbeelding naast dit bericht voor meer info en bestellen.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 02 mrt 2020
Einddatum 01 sep 2022