Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Kunst en inclusie van mensen met beperkingen

Project

Kunstbeoefening door mensen met een beperking is van alle tijden. Mensen met een beperking die graag kunst maken positioneren zich bewust of onbewust op verschillende manieren in de samenleving door middel van het maken van kunst.

Als herstellende bij creatieve therapie, als toetreder op de arbeidsmarkt via dagbestedingstrajecten en kunstopleidingen, of als participerend burger bij professionele kunst. Op al deze vlakken draagt kunst iets bij aan het individuele welzijn van de creatieveling. Dat kan zijn in de vorm van herstel, als ontspanning, bij het aangaan en onderhouden van sociale contacten of als middel om inkomen te verwerven. De vraag blijft echter wat de maatschappelijke waarde is van deze creatieve projecten en op welke manieren kunst en creatieve uitingen van mensen met een beperking kunnen bijdragen aan de sociale inclusie en beeldvorming van mensen met beperkingen.

Naar aanleiding van dit vraagstuk zijn Disability Studies in Nederland, de master kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam, een samenwerking aangegaan rond een gezamenlijk uit te voeren onderzoek naar kunst en inclusie.

Op 17 november 2015 organiseren wij in samenwerking met Hvo Querido en Stichting Ei-werk een symposium over kunst en inclusie: 'De kunst van het meedoen'

U kunt zich hier aanmelden voor het symposium

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2014

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900