Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Werken aan de toekomst van JeugdzorgPlus

Project

In JeugdzorgPlus-instellingen worden jongeren met ernstige gedragsproblematiek begeleid. Het werk in deze (vaak gesloten) instellingen vraagt veel van professionals. Escalerende situaties en zware problematiek van de jongeren zorgen voor een grote werkdruk. Tegelijkertijd hebben veranderingen in het jeugdzorgveld een negatieve invloed gehad op het werk in deze sector en is er veel verloop onder personeel. In het project 'Werken aan de toekomst van JeugdzorgPlus' is onderzocht wat de arbeidsomstandigheden van jeugdprofessionals in de JeugdzorgPlus zijn, onder welke voorwaarden de werkomstandigheden kunnen worden verbeterd, en hoe het werk in de sector aantrekkelijker gemaakt kan worden.

Het onderzoek is uitgevoerd vanuit het Verwey-Jonker Instituut samen met de lectoraten ‘Samenwerkende Professionals’ en ‘Jeugdzorg’ van de Hogeschool van Amsterdam. In drie deelrapporten en één samenvattend rapport zijn alle bevindingen gedeeld.

Werken aan de toekomst van JeugdzorgPlus

Er is een samenvattend rapport uitgebracht over alle deelrapporten. In het samenvattend rapport worden verschillende aanbevelingen gedaan voor de toekomst van werken in de JeugdzorgPlus.

Deelrapport 1: Het bredere arbeidsmarktperspectief in de JeugdzorgPlus

Het eerste deelrapport, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut, schetst aan welke veranderingen het beroep van jeugdprofessional in de sector van de JeugdzorgPlus onderhevig is. Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Welke factoren zorgen voor werkstress, en welke juist voor werkplezier? Waar lopen instellingen van JeugdzorgPlus op dit moment tegenaan in het zoeken van personeel.

Deelrapport 2: Ongehoord

Het Lectoraat Samenwerkende Professionals van de Hogeschool van Amsterdam heeft de zelden gehoorde ervaringen van de groepsleiders tussen voorjaar 2020 en voorjaar 2021 in zes teams in de JeugdzorgPlus onderzocht. In dit onderzoek is opgehaald hoe de groepsleiders in de JeugdzorgPlus de kwaliteit van hun arbeid ervaren en welke ideeën zij zelf hebben om deze te verbeteren. De titel van dit rapport is Ongehoord. Primair omdat het onze bevinding is dat de professionals in de JeugdzorgPlus zich vaak letterlijk niet gehoord voelen en dat hun vakmensschap in onvoldoende mate wordt erkend en herkend. Maar ook ongehoord in de zin dat het bijna niet voor te stellen is hoe veel van deze groepsleiders in de JeugdzorgPlus elke dag met overtuiging, toewijding en ook humor hun moeilijke en verantwoordelijke taken uitvoeren, ondanks de vaak zware omstandigheden waarin zij hun werk verrichten.

Deelrapport 3: Competenties voor werken in de JeugdzorgPlus

Om zicht te krijgen op de eisen die aan professionals in (gesloten) leefgroepen van de JeugzorgPlus gesteld worden, onderzocht het Lectoraat Jeugdzorg van de Hogeschool van Amsterdam welke kennis, vaardigheden en houding (competenties) vereist zijn om jongeren die geplaatst worden in de JeugdzorgPlus optimaal te ondersteunen. Duidelijk wordt dat het om zeer specialistisch werk gaat. Het vergt specifieke expertise, grote flexibiliteit en het vermogen om bewust te handelen jegens zowel individuele jongeren áls de groep als geheel. Om het werk vol te kunnen houden is naast goede zelfzorg, ook en vooral goede ondersteuning nodig evenals mogelijkheden om te leren op de werkvloer. In het rapport ‘Competenties voor werken in de JeugdzorgPlus’ wordt een gedetailleerd overzicht geboden van vier centrale competenties, die elk zijn uitgewerkt in kernelementen en kernactiviteiten. Het rapport biedt goed inzicht in het ‘wat en hoe’ van het werk van professionals in gesloten leefgroepen en leefgroepen in het algemeen en is te gebruiken als basis voor het coachen van (toekomstige) professionals die daar werken.

Het project ‘Werken aan de toekomst van JeugdzorgPlus’ werd onder penvoerderschap van het Verwey-Jonker Instituut uitgevoerd in opdracht van ZonMW. Foto: ZonMw

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 okt 2019
Einddatum 01 nov 2021