Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Wat werkt in Home-Start?

Project

Bij de interventie Home-Start helpen vrijwilligers van Humanitas gezinnen om het zelfvertrouwen en sensitief opvoedgedrag van ouders te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. Het lectoraat Jeugdzorg doet samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoek naar ‘wat werkt’ bij Home-Start.

In dit project wordt de werkzaamheid van algemene factoren van de interventie onderzocht, zoals matching tussen vrijwilligers en gezinnen, de kwaliteit van de werkrelatie en de implementatie van Home-Start principes.
In dit project hebben wij ouders, kinderen, vrijwilligers en coördinatoren bevraagd over wat voor hén de werkzame elementen zijn. De inzichten van zowel de gebruikers als de aanbieders van Home-Start zijn samengevoegd in een nieuw ontwikkelde set tools. . Deze set bevat is gebaseerd op een operationalisatie van de werkzame elementen van Home-Start en bestaat uit een kaartspel, een poster en een checklist. Deze tools kunnen ingezet worden in de training van nieuwe vrijwilligers en tijdens terugkombijeenkomsten om vrijwilligers van Home-Start te coachen. Op dit moment wordt het gebruik van deze set tools geëvalueerd.

De afdeling Pedagogiek van de UvA vergelijkt de uitkomsten voor gezinnen die Home-Start ontvangen met gezinnen die andere vormen van opvoedsteun of preventieve jeugdhulp krijgen. De verwachting is dat gezinnen waarbij de werkzame Home Start elementen in de hulp te herkennen zijn, meer vooruit gaan.

Humanitas Home-Start

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMW

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 9 april 2024

Project Info

Startdatum 01 dec 2021
Einddatum 01 dec 2024