Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Wat werkt in Home-Start?

Project

Bij de interventie Home-start helpen vrijwilligers van Humanitas gezinnen om het zelfvertrouwen en sensitief opvoedgedrag van ouders te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. Het lectoraat Jeugdzorg doet samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoek naar ‘wat werkt’ bij Home-Start.

In dit project wordt de werkzaamheid van algemene factoren van de interventie onderzocht, zoals matching tussen vrijwilligers en gezinnen, de kwaliteit van de werkrelatie en de implementatie van Home-Start principes.
In dit project bevragen wij ouders, kinderen, vrijwilligers en coördinatoren over wat voor hén de werkzame elementen zijn. De inzichten van zowel de gebruikers als de aanbieders van Home-Start worden samengevoegd in een nieuw te ontwikkelen tool: het reflectie instrument werkzame elementen informele opvoedondersteuning. Dit instrument wordt vervolgens toegepast bij het coachen van de vrijwilligers van Home-start en het gebruik wordt geëvalueerd.

De afdeling Pedagogiek van de UvA vergelijkt de uitkomsten voor gezinnen die Home-Start ontvangen met gezinnen die andere vormen van opvoedsteun of preventieve jeugdhulp krijgen. De verwachting is dat gezinnen waarbij de werkzame Home Start elementen in de hulp te herkennen zijn, meer vooruit gaan.

Humanitas Home-Start

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMW

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 21 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 dec 2021
Einddatum 01 dec 2024