Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Transfercoaching in het MBO

Dit project wordt uitgevoerd binnen de programmalijn 'Kansrijke leer en- ontwikkel routes in de grote stad' van het CoE UE

Project

Het is algemeen bekend dat overgangen in de onderwijsketen belangrijke sleutelmomenten zijn in de schoolloopbaan van jongeren. Voor veelal al kwetsbare jongeren blijkt de overstap van het speciaal voortgezet onderwijs(vso) en praktijkonderwijs(pro) naar vervolgonderwijs (mbo)een groot obstakel.

Om meer jongeren de overstap van pro en vso naar mbo wel succesvol te laten maken wordt geëxperimenteerd in een pilot met zogenaamde (externe) transfercoaches. De transfercoaches begeleiden en/of ondersteunen jongeren bij de overstap van pro en vso naar mbo. Het idee hierachter is dat de jongere een vast vertrouwenspersoon heeft ondanks de veranderingen die de overstap met zich meebrengt.

In dit project proberen we grip te krijgen op de verschillende factoren en actoren die van invloed zijn op een succesvolle overstap van pro/vso naar, én landing in het mbo binnen de Amsterdamse context. Zo willen wij meer inzicht krijgen in de overgang van pro/vso naar mbo zodat wij advies kunnen geven over mogelijke interventies om deze overgang voor kwetsbare jongeren in Amsterdam succesvoller te laten verlopen.

Dit project is een aanvulling op het al lopende project transferbegeleiding jongeren en wordt uitgevoerd binnen het Centre of Expertise Urban Education.

Download HIER het rapport 'de overstap van pro en vso naar mbo'

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2021
Einddatum 01 jan 2023