Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Samen leren HouVast implementeren

Project

HouVast is een interventie die ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) ondersteunt in de opvoeding van hun kinderen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat ouders deze hulp zeer waarderen. Tegelijkertijd blijkt dat professionals zich onvoldoende ondersteund voelen en dat de implementatie van HouVast in de organisaties te wensen overlaat. Hoewel bij implementatie vaak gedacht wordt aan een moment (de start van het gebruik van een interventie of methode) gaat implementatie ook over duurzame borging en kwalitatief goede uitvoering van de interventie of methode.

Dit project wil de implementatie van HouVast versterken door lokale implementatiestructuren te ontwerpen die aansluiten bij de behoeftes van de professionals en de betreffende instellingen. Hiermee wordt uiteindelijk de kwaliteit van ondersteuning voor ouders met een LVB en hun kinderen verbeterd.

Dit onderzoek zal gebruik maken van een ontwerpgerichte benadering. Hiervoor zal eerst in kaart gebracht worden welke factoren de implementatie en goede uitvoering van HouVast belemmeren. In samenwerking met de betrokken praktijkinstellingen zal een overzicht gemaakt worden van mogelijke implementatiestrategieën en zal bepaald worden welke strategieën in deze situatie het meest wenselijk zijn. Dit implementatieplan zal gedurende de looptijd van het project geëvalueerd worden. De lessen en ervaringen uit het project kunnen door TOP groep gebruikt worden om ook andere praktijkinstellingen te ondersteunen in de implementatie van HouVast.

Voor dit project werkt de Hogeschool van Amsterdam samen met Cordaan, WSGV, ASVZ, de Universiteit van Amsterdam en TOP groep (de eigenaar van HouVast). Het wordt gefinancierd door ZonMw.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 9 april 2024

Project Info

Startdatum 15 apr 2024
Einddatum 15 apr 2027