Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Procesevaluatie MDFT Spirit (Afgerond)

Project

Spirit heeft begin 2010 een nieuwe interventie aan het zorgaanbod toegevoegd: Multidimensional Family Therapy (MDFT). MDFT is een intensieve gezinsinterventie voor jongeren met verslavingsproblemen en andere externaliserende en internaliserende problematiek en hun ouders/gezinnen.

Niet alleen haalde Spirit met deze interventie een inhoudelijk nieuwe manier van werken met gezinnen in huis, ook de wijze van ondersteuning van professionals bij deze interventie is anders dan gebruikelijk in de jeugdzorg.

MDFT kent, net als verschillende andere evidence based interventies, een uitgebreid support system (ondersteuningssysteem) voor professionals dat hen helpt om de interventie uit te voeren. Spirit wilde daarom de invoering van de nieuwe interventie vanaf het begin volgen en hecht veel belang aan de ervaringen van het MDFT team in de eerste twee jaar van invoering.

De afgelopen periode is daarom onderzoek gedaan naar de implementatie van deze nieuwe interventie. Is het gelukt de beoogde doelgroep te bereiken? Hoe is het implementatieproces aangepakt? Hoe wordt MDFT in de praktijk toegepast? Hoe ervaren de MDFT-therapeuten het support system en hoe beoordelen cliënten de hulp van de MDFT-therapeuten?

Duidelijk wordt dat er in de eerste twee MDFT-jaren veel werk verzet is. De interventie is goed is ingebed in de organisatie, de beoogde doelgroep wordt bereikt, cliënten zijn (zeer) tevreden over de hulp en beoordelen de alliantie (werkrelatie) met de hulpverleners als 'erg goed'. De inhoudelijke feedback op de toepassing van de kernelementen van MDFT aan de hand van 'case notes' of DVD opnames is voor de meeste therapeuten nieuw en wordt positief ervaren. Het invoeren van een support system blijkt een klus apart. Diverse hulpmiddelen om professionals te helpen gericht met gezinnen aan de slag te gaan, zoals 'case notes' en 'live' supervision worden nog niet standaard toegepast. De belangrijkste aanbevelingen zijn dan ook hierop gericht.

Meer details over het onderzoek en de uitkomsten zijn te vinden in het rapport:

Boendermaker, L., Boomkens, C., Goense, P.B. & Steffens, H. (2012). De implementatie van MDFT bij Spirit in Amsterdam. Procesevaluatie over de periode 2010-2011 . Amsterdam: HvA / Lectoraat Implementatie in de jeugdzorg.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 09 mrt 2011

Contact

Pauline Goense