Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderzoek naar doelgroep en resultaten hulpverlening bij Altra

Project

Jeugd- & Opvoedhulp aanbieder Altra doet al geruime tijd onderzoek naar de doelgroep en de resultaten van de hulpverlening bij Altra met als doel het verbeteren van de hulpverlening.

In samenwerking met het Lectoraat Implementatie in de Jeugdzorg is er besloten om een meerjarige onderzoekslijn op te zetten waarbij onderzoeksvragen naar de doelgroep en resultaten van de hulpverlening bij Altra centraal staan. Denk hierbij aan vergelijkingen tussen c liënten bij wie de problematiek op de nameting is afgenomen en cliënten bij wie dit niet of in mindere mate het geval is. Of het onderzoeken van kenmerken van 'chronische cliënten'; cliënten die zeer veel programma's bij Altra hebben gevolgd. Jaarlijks participeren verschillende groepjes HvA studenten van de minor Jeugdzorg of het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker in deze onderzoeken. Zij voeren onder begeleiding van de praktijkonderzoeker bij Altra dossieronderzoek en interviews uit.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 10 jul 2013

Contact

Sanne Pronk: s.pronk@altra.nl