Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Ondersteuning van VSO-leerlingen bij de overstap naar het MBO

Een literatuurverkenning

Project

De overstap van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) verloopt lang niet altijd soepel. Op verzoek van de de schoolbesturen van VSO en MBO in de regio Amsterdam wordt een literatuurverkenning uitgevoerd naar de vraag hoe het proces van deze overstap voor de VSO-doelgroep (cluster 4) verbeterd kan worden en hoe er een doorgaande ondersteuningslijn tot stand gebracht kan worden.

Dit project bouwt voort op twee eerder verrichte projecten:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 21 maart 2024

Project Info

Startdatum 01 feb
Einddatum 01 jun

Contact

Marije Voorwinden