Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Leren werken in de 24-uurs zorg

Project

Een belangrijk onderdeel van het werkveld in het sociaal werk betreft het begeleiden van bewoners in (leef)groepen in de 24-uurs zorg. Het gaat om jeugdigen en volwassenen, met een lichamelijke en/of verstandelijk beperking of ggz-problematiek die verblijven in open of gesloten voorzieningen. Er is in het werkveld dringend behoefte aan professionals die in leefgroepen een veilig leefklimaat kunnen garanderen, oog hebben voor de behoeften van individuele bewoners en de ontwikkeling van bewoners ondersteunen en stimuleren.

In de huidige opleiding worden studenten middels stage in de praktijk en enkele begeleidende gesprekken vanuit de opleiding op dit lastige werk voorbereid. Dit wordt in deze vorm door studenten, docenten en werkveld als een onvoldoende voorbereiding ervaren.

Daarom is binnen dit project een nieuwe vorm van stage-ondersteunend onderwijs ontwikkeld: nieuw in vorm, inhoud, toetsing, begeleiding en samenwerking hogeschool-werkveld. We ontwikkelden leerwerkplaatsen in de praktijk van de 24-uurs zorg, waarin kennisoverdracht plaatsvindt en docenten, praktijkbegeleiders, studenten en professionals samen reflecteren op het werken in de 24-uurs zorg en de (leer)vragen die daarbij aan de orde zijn. De leerwerkplaats biedt studenten een hybride leeromgeving, biedt docenten de mogelijkheid tot professionalisering en de opleiding een stevige verbinding met het werkveld.

Praktijkprofiel

Aan de basis van het opleiden binnen de leerwerkplaats ligt het praktijkprofiel Leren werken in de 24-uurszorg (jeugd).

Het praktijkprofiel is – net als het opleidingsprogramma dat binnen de leerwerkplaats gebruikt wordt – een gezamenlijk product van de partijen die bij de leerwerkplaats betrokken zijn. Download het praktijkprofiel via de link hieronder.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina over de leerwerkplaats , waarin onder andere een e-magazine over de leerwerkplaats te vinden is, het lesprogramma te downloaden is, en meer te leren over het praktijkprofiel.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 5 maart 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2022
Einddatum 01 dec 2024