Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Kenniswerkplaats jeugd Amsterdam Amstelland

Een samenwerkingsverband van de lectoraten Jeugdzorg, Armoede Interventies, Youth Spot en Werkplaats Sociaal Domein

Project

KeTJAA, de Regionale kenniswerkplaats jeugd Amsterdam-Amstelland, is een voortzetting en uitbreiding van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). De werkplaats richt zich op samen leren en werken om jeugdigen (12+) en ouders zo goed mogelijk te ondersteunen en bij te dragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Het accent ligt op kwetsbare jongeren die nog onvoldoende worden bereikt. Kort gezegd is het doel van KeTJAA: de juiste hulp, op het juiste moment en de juiste plaats voor alle jongeren in de richt zich naast Amsterdam ook op (kennisdeling met) andere gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland.

In de Werkplaats KeTJAA werkt een diversiteit aan partijen samen: Verwey-Jonker Instituut, Hogeschool van Amsterdam (incl. werkplaats Sociaal Domein), hogeschool InHolland, VUmc, gemeentelijke afdelingen Jeugd en Werk, Participatie en Inkomen, regiogemeenten Amsterdam-Amstelland, Jeugdplatform Amsterdam, Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam, Streetcornerwork, ROC van Amsterdam, Altra, Trias Pedagogica, S-IPI, GGD, Ouder- en Kindteam Amsterdam en NJI.

De partners in KeTJAA komen vier keer per jaar bijeen in werkplaatsbijeenkomsten waar cases uit de praktijk en oplossingen voor betere hulp en beter bereik van jongeren centraal staan. Daarnaast voeren de partners binnen KeTJAA gezamenlijk projecten uit.

In het Kennisportaal beantwoorden diverse onderzoekers sinds 2015 kennisvragen uit de praktijk over ondersteuning van jongeren in Amsterdam-Amstelland, jaarlijks kunnen 3-4 vragen uit de praktijk beantwoord worden met een klein onderzoek. Een van de portaalaanvragen ging over nabijheid in tijden van afstand.

Aanleiding

De aanleiding van het onderzoek was dat het steeds duidelijker werd dat jongeren hard geraakt zijn door de COVID-19 crisis. Het gebrek aan fysiek contact en mogelijkheden tot activiteiten heeft grote gevolgen voor ze gehad op sociaal, economisch en mentaal vlak. KeTJAA richt zich op kennisontwikkeling ter ondersteuning van kwetsbare jeugd in Amsterdam en omgeving, en vond het belangrijk te onderzoeken of en hoe jongerenwerkers bleven aansluiten bij jongeren tijdens deze periode. En ook wat daarvan behouden zou moeten blijven voor de toekomst.

Producten

Het onderzoek leverde de volgende producten op:

Rapportage 'Nabijheid in tijden van afstand'

Factsheet 'Nabijheid in tijden van afstand'

Radiofragment n.a.v. de rapportage

Bij het bepalen wat de kenniswerkplaats doet is het perspectief van jeugdigen en ouders belangrijk. Vertegenwoordigers van jongeren en/of ouders zijn substantieel partij bij (de ontwikkeling en uitvoering van) de werkplaatsbijeenkomsten en alle projecten. Het Jeugdplatform Amsterdam denkt erover mee. Participatie krijgt óók vorm via deelname van hogeschool-studenten aan activiteiten binnen de Werkplaatsbijeenkomsten of projecten en portaalvragen. Klik voor meer informatie op de link naar de website van KeTJAA.

Bij veel jongeren komen vanaf hun zestiende – met het steeds zelfstandiger worden – nieuwe vragen op, die ze niet zo snel met hun ouders bespreken. Ze kunnen ook tegen nieuwe uitdagingen aanlopen, bijvoorbeeld op het gebied van geldzaken, relaties of middelengebruik. Juist jongeren die zich in een kwetsbare positie bevinden, vertellen niet makkelijk waar ze mee zitten, de drempel naar hulpverlening is hoog. Soms schamen ze zich, of zijn ze bang als probleemgeval te worden gezien. Om wat voor reden dan ook ontvangen zij de broodnodige adviezen en hulp niet, of niet op tijd.

Doel van dit project

Doel van dit project is het bereiken van jongeren die niet zélf op zoek gaan naar informatie of steun. Dit proberen wij te bereiken door samenwerking tussen onderwijs-, zorg- en basisvoorzieningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van Hogeschool Inholland i.s.m. Permens en het Verwey-Jonker Instituut. Bij het project is een meedenkgroep van jongeren en experts actief.

Meer informatie

Meer informatie vindt je op de website van de Werkplaats Jeugd of door contact op te nemen met de projectleider Femke Kaulingfreks: femke.kaulingfreks@inholland.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 21 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 jun 2020
Einddatum 01 dec 2024