Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Implementatie Generiek Gezinsgericht Werken bij Jeugdbescherming

Project

Jeugdbescherming Regio Amsterdam (voorheen Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam) is in 2011 begonnen met het ontwikkelen en invoeren van een nieuwe gezinsgerichte methode van casemanagement: Generiek Gezinsgericht Werken (GGW).

De omslag van het werken met een jeugdige, naar het werken met gezinnen vraagt veel van de medewerkers. Het voeren van gezinsgesprekken, het betrekken van het sociale netwerk én kennis van zowel jeugdreclassering als jeugdbescherming en jeugdhulpverlening vergt de nodige training en ondersteuning van medewerkers.

Jeugdbescherming heeft de samenwerking met het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd gezocht bij het onderzoek naar de invoering, ondersteuning en borging van deze methodiek. Er is een meerjarig onderzoeksprogramma opgezet waarin de beschrijving en onderbouwing van de kernelementen van GGW de start vormden. Inmiddels zijn ook de factoren die de implementatie belemmeren en bevorderen en de mate waarin het de gezinsmanagers lukt om programmatrouw te werken onderzocht. Momenteel wordt samen met professionals uit de praktijk gewerkt aan het onderzoeken en stimuleren van manieren om de kwaliteit van uitvoering van GGW verder te versterken.

Elk semester werken studenten van de minor Jeugdzorg en Jeugdhulpverlening en van het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker mee in dit onderzoek. Zij voeren onder begeleiding van de onderzoeker van Jeugdbescherming onderzoek uit en koppelen de resultaten terug in de praktijk.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 16 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 aug 2012
Einddatum 01 jan 2015

Contact

Inge Busschers