Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Herkennen van angstige en sombere gevoelens bij jongeren

De ervaringen van jongeren gebundeld

Project

Veel jongeren voelen zich wel eens somber of angstig. Vaak gaan deze klachten vanzelf weer voorbij. Bij sommige jongeren zien we dat deze klachten langere tijd aanhouden en ernstig kunnen zijn; het lukt niet om naar school te gaan, contact te onderhouden met vrienden of een bijbaantje aan te houden.

Juist voor een jongere is het belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen en je verbonden te voelen met je omgeving. In de praktijk blijkt het soms lastig te zijn voor de omgeving om gevoelens van somberheid en angst te herkennen. De signalen van angstige en sombere gevoelens zijn niet altijd even duidelijk en vallen vaak minder op. Een jongere trekt zich bijvoorbeeld terug op zijn/haar kamer, dit valt minder op dan druk of agressief gedrag. Daarnaast kunnen gevoelens van somberheid en angst ook bij het opgroeien horen, waardoor soms ten onrechte wordt gedacht dat dit soort gevoelens er altijd bij horen.
Het niet op tijd herkennen van angstige of sombere gevoelens is een probleem. Een jongere kan zich hierdoor soms eenzaam of onbegrepen voelen. Het op tijd herkennen van deze signalen kan er ook voor zorgen dat een jongere eerder passende hulp krijgt.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van angstige en sombere gevoelens bij jongeren. De stem van de jongeren staat hierbij centraal en daarom verzamelen we de data door het houden van interviews.

Thema's tijdens het interview

  • Je eigen rol bij het herkennen van angstige en sombere gevoelens.
    Wat laat je zelf zien als je niet goed in je vel zit en herken je deze gevoelens bij jezelf?
  • De rol die je omgeving (familie , vrienden en eventueel professionele hulp) heeft gespeeld bij het herkennen van angstige en sombere gevoelens.
    Heeft je omgeving je gevoelens wel of niet herkend?
  • Aandachtspunten die je hebt voor de omgeving van jongeren die deze gevoelens ervaren.
    Zijn er tips die je kunt geven aan mensen uit de omgeving? Dit gaat om tips voor de naaste omgeving, zoals familie of vrienden en professionals, zoals een docent of sociaal werker.

Tijdens het interview houd ik rekening met jouw wensen. We kunnen het gesprek voeren op een plek of manier die jou het beste past, maar we kunnen ook gaan wandelen als je dat prettiger vindt. Na het interview heb ik altijd tijd om na te praten.

Ik gebruik je ervaringen en verhalen, samen met die van andere jongeren om een signaleringslijst te maken. Deze lijst helpt familie, vrienden, professionals en toekomstige professionals om angstige en sombere gevoelens op tijd te herkennen. We gaan ervan uit dat de zo gevormde signaleringslijst goed aansluit bij andere jongeren met deze problematiek. Een overzicht van de verschillende signalen kan helpen om in gesprek te gaan met een jongere van wie iemand het vermoeden heeft dat hij/zij angstige of sombere gevoelens ervaart. De lijst zal o.a. verspreid worden bij diverse jongerenorganisaties en de opleiding Social Work.

Participatie van jongeren in het onderzoek

Bij de opzet en uitvoering van het onderzoek werk ik samen met een groepje jongeren van de Nationale Jeugdraad (njr.nl). Zij hebben meegedacht over de werving van jongeren voor dit onderzoek en zij hebben nagedacht over de thema’s die naar voren moeten komen tijdens het interview.
Daarnaast hebben ze mij tips gegeven hoe ik mij moet opstellen tijdens het interview zodat iemand zich vrij voelt om over (soms lastige) ervaringen te praten.
Na de eerste interviews ga ik weer met deze jongeren in gesprek over de resultaten. Een vraag die hier bijvoorbeeld aan de orde komt is: heb ik de gegevens op de juiste manier gelezen en geïnterpreteerd of zijn er bepaalde factoren waar ik rekening mee moet houden?

Meedoen of meer informatie?

Heb je interesse om mee te doen of wil je meer informatie over dit onderzoek?
Stuur dan een e-mail door middel van deze knop.

Je kunt ook contact opnemen via onderstaand telefoonnummer.

Anke Boerema

06-1199 7043

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 10 jan 2020
Einddatum 30 apr 2022

Contact