Kenniscentrum Maatschappij en Recht

ERASMUS+: Preventie van seksueel misbruik (afgerond)

Project

Volgens de commissie Samson is de jeugdzorgsector onvoldoende in staat om seksuele problematiek te onderkennen, bespreekbaar te maken en adequaat in te grijpen. In het Erasmus + project ‘Preventie van seksueel misbruik’ wordt internationaal samengewerkt om onderwijs op dit gebied te verbeteren en professionals te ondersteunen bij het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Achtergrond project

Seksueel misbruik in de residentiële jeugdhulp en pleegzorg blijft vaak onopgemerkt door professionals. Problemen op dit gebied zijn voor hen lastig te herkennen, moeilijk bespreekbaar te maken en ingewikkeld om aan te pakken. Er is behoefte aan kennis, vaardigheden en tools. In het Erasmus+ project wordt hiernaar gezocht door internationaal samen te werken en methodes te ontwikkelen die professionals in staat stellen seksualiteit en intimiteit te bespreken met kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en collega's.

Doelstelling project

Het uiteindelijke doel van het project is om de kwaliteit van het onderwijs en jeugdhulp op het gebied van seksueel misbruik te verhogen en zo dit misbruik tegen te gaan.

Verwachte resultaten/producten

Dit project tracht een bijdrage te leveren aan de competenties van (toekomstige) professionals om een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren te bevorderen. Het project levert hiervoor een onderwijsprogramma op dat zal bestaan uit:

  • Kennis over een gezonde seksuele ontwikkeling
  • Een beschrijving van de benodigde competenties voor professionals
  • Een cursus voor studenten op het gebied van social work, inclusief lesmateriaal
  • Een internationale Summer School versie van deze cursus
  • Een online versie van deze cursus
  • En een werkboek voor peer-coaching en reflectie op de werkvloer

Bijdrage aan onderwijs/onderzoek/praktijk

Momenteel is er sprake van een gebrek aan kennis en vaardigheden om seksueel misbruik actief tegen te gaan. Het Erasmus+ project brengt hier verandering in door (toekomstige) professionals te helpen met het signaleren van seksueel misbruik en het bespreken van seksualiteit met kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en collega's. Niet alleen door kennis te vergaren en een cursus en verschillende tools te ontwikkelen en deze in het onderwijs te integreren, maar ook door coaching en leren op de werkvloer in de praktijk te bevorderen. Door de interculturele samenwerking ligt de focus bovendien op diversiteit.

Externe partners/betrokken stakeholders

In dit project wordt samengewerkt met de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (België), University College Zealand (Denemarken), the University of Strathclyde (Schotland) en de instellingen voor jeugdhulp Spirit (Nederland), Wingerdbloei (België) en Fonden Clemens (Denemarken).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2015
Einddatum 01 sep 2018

Contact

Claire Bernaards

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900