Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Inzet van dwangmiddelen in het kader van de Wahv

In het bijzonder de buitengebruikstelling

Project

Het lectoraat doet onderzoek naar de inzet van het zogenoemde dwangmiddel buitengebruikstelling van voertuigen, in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv).

Het onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre dit dwangmiddel, dat kan worden ingezet om verkeersovertreders er toe te brengen hun boete te betalen, efficienter en effectiever kan worden ingezet. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Ape Onderzoek en Advies, in opdracht van het WODC van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Het onderzoek zal naar verwachting eind 2016 zijn afgerond.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 aug 2015
Einddatum 25 jul 2016

Contact