Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Informele zorg en diversiteit

Project

Sinds 2013 werkt het lectoraat Community Care aan het project Informele Zorg en Diversiteit. Binnen dit project worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Gemene deler is dat de onderzoeken ingaan op de mogelijke verschillen tussen diverse bevolkingsgroepen waar het gaat om het geven en ontvangen van informele zorg en de gevolgen daarvan voor de wensen en verwachtingen ten aanzien van professionele hulpverlening. Sinds 2016 werkt het lectoraat Ergotherapie mee aan het project en wordt het onderzoek voortgezet binnen twee promotieonderzoeken.

Opbrengsten tot nu toe

In de zomer van 2013 is een enquête uitgezet welke mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers uit de regio Amsterdam online of schriftelijk konden invullen. Bijna 900 respondenten werkten aan het onderzoek mee. De eerste resultaten van het onderzoek zijn beschreven in een algemene factsheet.

Medio 2014 is een eerste rapport verschenen, gebaseerd op de in 2013 verzamelde gegevens: Respijtzorg in complexe mantelzorgsituaties. In het rapport wordt aandacht geschonken aan een specifieke groep mantelzorgers, namelijk mantelzorgers die persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp bieden aan een naaste. Het rapport beschrijft de door deze mantelzorgers ervaren belasting en hun behoefte aan een specifieke vorm van mantelzorgondersteuning, namelijk respijtzorg.

In aanvulling op dit rapport heeft het lectoraat in 2015 een verdiepend kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn beschreven in Respijtzorg in complexe mantelzorgsituaties. Een kwalitatief onderzoek.

Het tweede rapport dat gebaseerd is op de in 2013 verzamelde gegevens heet Mantelzorg in de regio Amsterdam. In dit rapport wordt beschreven wat de ervaringen van mantelzorgers zijn met formele zorg, in hoeverre mantelzorgers die zorgen voor mensen met verschillende zorgvragen zich belast voelen en wat de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers zijn. Het rapport gaat over alle mantelzorgers die in 2013 hebben deelgenomen aan het onderzoek. In het rapport worden de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers in 2013 bovendien vergeleken met de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers in 2009.

Naast deze rapporten heeft het lectoraat twee factsheets geschreven met daarin beknopte onderzoeksresultaten over mantelzorgers. en over (zorg)vrijwilligers in de regio Amsterdam.

Uitgebreidere onderzoeksresultaten over de (zorg)vrijwilligers die in 2013 de enquête invulden zijn beschreven in de publicatie Vrijwillig belast?

Vervolg: twee promotieonderzoeken

Sinds 2016 wordt het project Informele Zorg en Diversiteit voortgezet door twee lectoraten: het lectoraat Community Care (faculteit Maatschappij en Recht) en het lectoraat Ergotherapie (faculteit Gezondheid). Deze faculteitsoverstijgende samenwerking valt onder het speerpuntprogramma Urban Vitality van de HvA. Er zijn twee promotieonderzoeken gestart die voort zijn gekomen uit het project Informele Zorg en Diversiteit. Beide onderzoekers werken daarbij nadrukkelijk samen.

1) Renewed care responsibilities. About diversity and informal care.

Dit promotieonderzoek wordt uitgevoerd door Yvette Wittenberg (lectoraat Community Care). Het onderzoek gaat over de verdeling van zorgverantwoordelijkheden tussen mantelzorgers, professionals en overheden. Om mantelzorgers goed te kunnen begrijpen is het noodzakelijk om hun achtergrond in ogenschouw te nemen. Daarom wordt dit onderzoek uitgevoerd vanuit intersectioneel perspectief. Inzichten in (normatieve) opvattingen van mantelzorgers over de rol van zorg door professionals en wat maakt dat mantelzorgers positief oordelen over samenwerking verhogen het begrip over hoe een goede combinatie van informele en formele zorg bereikt kan worden. Dit mixed methods-onderzoek zal ertoe leiden dat verbetervoorstellen worden gedaan voor samenwerking tussen mantelzorgers en professionals.

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via deze link.

2) Diversiteit-responsieve zorg in het zorgnetwerk rondom de cliënt met niet-aangeboren hersenletsel.

Dit promotieonderzoek wordt uitgevoerd door Rieke Hengelaar (lectoraat Ergotherapie) en is gericht op het begrijpen van de rol van diversiteit binnen de samenwerking tussen migrantenmantelzorgers en (zorg)professionals binnen het zorgnetwerk van de cliënt met niet-aangeboren hersenletsel. In een Community of Practice (CoP) participeren migrantenmantelzorgers en (zorg)professionals als mede-onderzoekers. Het doel is om specifieke aanbevelingen voor onderwijs en beroepspraktijk te formuleren, in de vorm van een toolkit en trainingen, voor diversiteit-responsieve zorg.

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via deze link

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2013
Einddatum 31 dec 2018