Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Groepswerk in het jongerenwerk

Project

September 2014 is Youth Spot in samenwerking met 22 studenten van de minor Jongerenwerk en de jongerenwerkaanbieders Combiwel, Dock, Streetcornerwork, SMD, IJsterk en The Mall de Baarsjes (YFC) een onderzoek gestart naar de uitvoering van Groepswerk in het jongerenwerk.

Groepswerk wordt vaak gezien als een van de belangrijkste en oudste werkwijzen van het jongerenwerk. Tegelijkertijd is het een methode die (vooralsnog) voor het jongerenwerk complex en ongrijpbaar is en vele deelaspecten kent. Eerder onderzoek van Youth Spot maakt duidelijk dat het werken met groepen een belangrijke manier is om de ontwikkeling van jongeren te beïnvloeden. Zeker is er in de bestaande vakliteratuur aandacht voor het werken met groepen. Zo is terug te vinden wat de functie is van groepen, hoe groepen zijn opgebouwd (rollen), en wat professionals kunnen inzetten om groepen te bewegen. Kenmerkend voor deze vakliteratuur is dat het algemeen en theoretisch is, nauwelijks in gaat op de doelgroep jongeren, beperkt aandacht heeft voor het concrete handelen en geen rekening houdt met de specifieke context van het jongerenwerk: wisselende groepssamenstelling. Kortom: expliciete toegepaste kennis over hoe jongerenwerkers kunnen inspelen op processen binnen groepen jongeren zodat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren als individu en groep en het versterken van sociale en maatschappelijke participatie ontbreekt nagenoeg. Met dit onderzoek beogen wij daar verandering in te brengen.

Het onderzoek

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een literatuurstudie, een onderzoeksrapport en een methodiekbeschrijving voor Mbo, Hbo en praktijkwerkers. Het literatuuronderzoek is verschenen bij uitgeverij SWP onder de titel 'Groepswerk met jongeren in de wijk'.

Portfolio Jongerenwerk

Het onderzoek naar Groepswerk is een onderdeel van Portfolio jongerenwerk. Binnen dit meerjaren onderzoek staan de tacit knowledge, de werkstijlen en de strategieën van jongerenwerkers en hun organisaties centraal. Jaarlijks beschrijft Youth Spot van iedere Amst jongerenwerkaanbieder een activiteit aan de hand van een vaste systematiek door middel van de partnership approach . Het beschrijven van de verschillende werkwijzen van het jongerenwerk levert een rijkdom aan kennis op die omvangrijk genoeg is om het op termijn na vijf jaar samen te voegen tot een handboek jongerenwerk. Eerdere afleveringen zijn gewijd aan: De Inloop; Ambulant Jongerenwerk; Individuele Begeleiding; en Youth Organizing.

Publicaties:

- Sonneveld, J. & Metz, J. (2015). Groepswerk met jongeren in de wijk. Amsterdam: Uitgeverij SWP

- Onderzoeksrapport

- Methodiekbeschrijving

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2014
Einddatum 21 dec 2017