Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Gevolgen afschaffing studiebeurs voor HvA studenten

Project

Per september 2015 is het nieuwe leenstelsel in Nederland ingevoerd waarbij de basisbeurs van de studiefinanciering is afgeschaft. Deze verandering zorgde voor veel ophef en bracht ook veel onduidelijkheden met zich mee. Eén van de belangrijkste vragen die bij veel mensen leeft is: wat zijn de gevolgen van het afschaffen van de basisbeurs op de tijdsbesteding van studenten? Gaan studenten meer werken (en daardoor minder tijd besteden aan hun studie) om hun studiekosten te kunnen betalen? En voor wie zijn de gevolgen van deze verandering in het stelsel het zwaarst?

Het lectoraat Armoede interventies onderzocht deze vragen door middel van een vergelijkend onderzoek over een periode van twee jaar (twee meetmomenten). De eerste meting is onder eerstejaars voltijdstudenten van de HvA in het jaar 2014-2015. Deze studenten hebben in de meeste gevallen recht op de basisbeurs. De tweede meting is onder eerstejaars voltijdstudenten van de HvA in het jaar 2015-2016. Deze studenten hebben geen recht op de basisbeurs.

Benieuwd naar de bevindingen? Klik hier voor de uitkomsten!

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 16 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 feb 2017
Einddatum 01 dec 2017

Contact