Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Gebiedsgericht werken in Denken en Doen

Nieuw-West 2

Project

In dit onderzoek geeft de HvA antwoord op de vraag van het stadsdeel Nieuw-West: hoe komen we tot een effectieve cultuur waarin gebiedsgericht werken centraal staat?

Drie voormalige stadsdelen van de gemeente Amsterdam moeten samenvloeien tot een cultuur die gekenmerkt wordt door gebiedsgericht werken in denken en doen. De jonge organisatie geeft daar veel mogelijkheden toe.

De HvA heeft met opdrachtgever gemeente Amsterdam afgesproken om over een periode van 3,5 jaar onderzoek te doen. De HvA gaat in die periode vier keer meten. Zo ontstaat er vier keer een beschrijving van de bestaande cultuur en wordt de cultuurontwikkeling die de organisatie doormaakt zichtbaar. Na elke onderzoekscyclus worden de resultaten besproken in workshops en geeft de HvA advies over oplossingsrichtingen en specifieke interventies.

Voor het tweede cultuuronderzoek, dat in eind april 2012 zal starten, zijn er twee onderwerpen die extra aandacht krijgen. Stephanie Verdoolaege zal onderzoek doen naarde interventies die het middenkader kan inzetten ten behoeve van cultuurverandering. Zij zal ook kijken naar managementstijlen. Stephanie Nieboer doet onderzoek naar de relatie tussen cultuurverandering en performance management.

Dit onderzoek wordt mede uitgevoerd door studenten van de HvA en leidinggevenden van stadsdeel Nieuw-West. Het onderzoek valt binnen de onderzoekslijn Effectieve organisatieculturen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 09 apr 2012

Contact

Samir Achbab
Stephanie Verdoolaege
Alex Straathof