Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Expertisenetwerk Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl

Project

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Youth Spot in 2015 in samenwerking met alle jongerenwerkaanbieders in Amsterdam een pilot uitgevoerd: het expertisenetwerk Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl.

Aanleiding

Jongerenwerk wordt in Amsterdam uitgevoerd door verschillende organisaties. Er was behoefte aan een stedelijke kenniskring van jongerenwerkers die met elkaar de inhoudelijke kwaliteit van het jongerenwerk borgt en verbetert. De pilot was ervoor bedoeld om door middel van kennisdeling, visieontwikkeling en signalering te experimenteren met een dergelijke kenniskring voor Amsterdamse jongerenwerkers.

Jongeren als uitgangspunt

Voor jongerenwerkers die deelnamen aan het expertisenetwerk lag er een mooie uitdaging. In het expertisenetwerk werden de eigen speerpunten en specialisaties van de verschillende organisaties bij elkaar gebracht door de dagelijkse praktijk van het jongerenwerk centraal te stellen met als uitgangspunt de behoeften van jongeren. Op deze manier keken we over het organisatieperspectief heen. Dit maakte het mogelijk om verbindingen te maken en de inhoudelijke kwaliteit van het beroep jongerenwerk te borgen en verbeteren.

Aanpak

De pilot bestond uit drie bijeenkomsten met jongerenwerkers. De pilot is na deze drie bijeenkomsten geëvalueerd met zowel de betrokken jongerenwerkers als met hun managers. Van alle drie de bijeenkomsten heeft Youth Spot de verslaglegging verzorgd.

Samenwerkingspartners

Het expertisenetwerk jongerenwerk Amsterdam is een samenwerking van het lectoraat Youth Spot (HvA) met Combiwel, Dock, Streetcornerwork, Dynamo, Swazoom, IJsterk en The Mall de Baarsjes (YfC)..

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 jun 2015
Einddatum 31 mei 2016

Contact

Evelien Nijland
Judith Metz