Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Evaluatieonderzoek BOOT/Urban Practice

Project

In dit onderzoek is de effectiviteit van BOOT (Buurtwinkel voor Onderwijs Onderzoek en Talentontwikkeling) geëvalueerd.

BOOT richt zich als onderdeel van het speerpuntenprogramma Urban Management op de ontwikkeling van de Amsterdamse krachtwijken. Dit doen zij door onderwijs in verbinding met professionals te brengen, in de vorm van diensten en activiteiten die studenten uitvoeren.

In dit onderzoek zijn interviews gehouden met medewerkers, deelnemers en partnerorganisaties van BOOT. Ook is één van de vaste programma's, SWO (Schoolwerkondersteuning), getoetst op effectiviteit.

In het onderzoek zijn de volgende vragen leidend: in hoeverre is er sprake van een fit tussen BOOT en haar omgeving en is BOOT effectief?

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 11 apr 2013

Contact

Samir Achbab
Alex Straathof