Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Een online tool ter ondersteuning van de schuldhulpverlening

Een project gebaseerd op kennis uit praktijk en wetenschap

Project

De schuldenproblematiek in Nederland neemt toe, evenals het aantal mensen dat uitvalt uit de schuldhulpverlening. In dit project willen we een online tool (zoals een mobiele website) ontwikkelen die dit probleem aanpakt.

Door middel van een kwalitatieve studie onderzoeken we eerst welke hindernissen mensen tegenkomen op de weg van schuldhulpverlening, oftewel waarom mensen met problematische schulden niet altijd hulp zoeken, en waarom mensen die hulp ontvangen soms uit een traject vallen. We ontwikkelen vervolgens een online tool die zoveel mogelijk van deze hindernissen wegneemt waardoor instroom in de schuldhulpverlening wordt bevorderd wanneer nodig en waardoor uitval wordt verminderd.

De tool wordt eenvoudig en intuïtief in gebruik, bevat veel beeldmateriaal en wordt ontwikkeld in meerdere talen om, naast jongeren, eenoudergezinnen en huishoudens met een langdurig laag inkomen, ook laaggeletterden en niet-westerse huishoudens te bereiken. Bij de ontwikkeling van deze tool maken we gebruik van inzichten uit de gedragswetenschappen.

Het kernteam van dit project bestaat uit dr. Roeland van Geuns (lector Armoede Interventies, HvA), dr. Mirre Stallen (gedragswetenschapper Armoede Interventies, HvA & Faculteit der Sociale wetenschappen, Universiteit Leiden), dr. Gerjoke Wilmink (directeur Nibud), prof. Wilco van Dijk (leerstoel ‘Psychologische determinanten van economisch keuzegedrag’, Universiteit Leiden), en Joanne Reinhard (senior advisor, The Behavioural Insights Team, Londen). Voor dit project is subsidie ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 16 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 jun 2017
Einddatum 01 aug 2019

Contact

Roeland van Geuns
Elif Cankor