Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Doorlopende Leerlijnen tussen VMBO en MBO

Project

De HvA heeft met verschillende scholen onderzocht hoe de doorlopende leerlijn van VMBO naar MBO het beste kan worden vormgegeven, gezien de cultuurverschillen tussen VMBO en MBO.

Het creëren van een doorlopende leerlijn is belangrijk omdat VMBO-afgestudeerden nog niet beschikken over een startkwalificatie (belangrijk voor de werkcarrière). Doorstroming naar het MBO is daarom belangrijk.

De onderzoeksresultaten zullen gespreksstof voor een conferentie opleveren, waarin beleidsconsequenties aan de orde komen. Het onderzoek maakt deel uit van de onderzoekslijn Cultuurfricties bij samenwerking.

Publicaties

Presentatie

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 08 apr 2012

Contact

Samir Achbab
Alex Straathof