Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Bespreekbaar maken van homoseksualiteit (in het jongerenwerk)

Dialoogproject 'Homoseksualiteit verankerd'

Project

In 2012-2014 heeft Youth Spot het dialoogproject 'Homoseksualiteit verankerd' uitgevoerd. Inzet van het project was om via jongerenwerkorganisaties bij te dragen aan het vergroten van de tolerantie voor seksuele diversiteit in Amsterdam.

Vergroten tolerantie seksuele diversiteit

Hiervoor zijn er binnen vijf Amsterdamse stadsdelen trainingstrajecten voor jongerenwerkers uitgevoerd, is er onderzoek gedaan naar methoden en activiteiten om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken onder jongeren en is er samen met Hbo- en Mbo-docenten nagedacht over hoe het thema ook binnen de beroepsopleidingen meer verankerd kan raken.

Het totale project had een looptijd van ruim twee jaar en heeft geresulteerd in

  • 69 beroepsprofessionals die kunnen signaleren wat zich afspeelt in en rond het jongerencentrum op gebied van homoseksualiteit (coming-out, pesterijen, verborgen hulpvragen, etc.) en beschikken over de vaardigheden om homovijandigheid te verminderen en homoseksualiteit bespreekbaar te maken. Daarnaast ligt er
  • een toolkit voor jongerenwerkers waarin 16 concrete werkvormen zijn opgenomen om het thema seksuele diversiteit bespreekbaar te maken onder jongeren. En tot slot zijn er
  • twee actieplannen ontwikkeld om het thema seksuele diversiteit en de Dialoogmethode onderdeel te laten zijn van het onderwijscurriculum (lesmateriaal) binnen het Mbo en Hbo en de aandacht voor het thema te borgen binnen de Amsterdamse jongerenwerkpraktijk.

Methodiek Dialoog jongeren en homoseksualiteit

Het dialoogproject Homoseksualiteit Verankerd is uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door Gemeente Amsterdam (DMO en stadsdelen). Het is een vervolg op het Dialoogproject Jongerenwerk en homoseksualiteit dat Youth Spot in 2009 in samenwerking met COC Amsterdam en trainer Marten Bos heeft uitgevoerd. De methodiek Dialoog jongeren en homoseksualiteit is inmiddels opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie. De databank bevat beschrijvingen van methodieken die eerder succesvol zijn toegepast in de sociale sector.

Publicaties

Koops, K. en Metz, J.W. (2014). Evaluatie dialoogproject Homoseksualiteit Verankerd. Uitgave Hogeschool van Amsterdam.

Koops, K. (2013). Aandacht voor homoseksualiteit in het onderwijs. Actieplan. Uitgave Hogeschool van Amsterdam.

Koops, K. e.a. (2013). Borgen aandacht voor homoseksualiteit in het jongerenwerk. Actieplan. Uitgave Hogeschool van Amsterdam.

Sonneveld, J. (2010). Praten tegen homovijandigheid helpt. Tijdschrift voor de sociale vraagstukken (TSS), 4, 8-10.

Boer, N. de, Sonneveld, J., Abdallah, S., Heshmat Manesh, S. en Bos, A. (2009). Jongerenwerk en homoseksualiteit. Youthspot methodiekbeschrijving en dialoogproject. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.

Toolkit

Koops, K. (2014). Toolkit Homoseksualiteit bespreekbaar maken onder jongeren. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 20 feb 2012
Einddatum 31 mrt 2014