Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Financiële zelfredzaamheid in Amsterdam Zuidoost

Project

De Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Armoede en Participatie, voert een onderzoek uit naar financiële zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid van jongeren in Amsterdam Zuidoost.

De aanleiding van dit onderzoek is dat er al decennia lang aanbod is om jongeren te ondersteunen bij het omgaan met geld en voorkomen van schulden, maar dat tegelijkertijd het probleem van schulden blijft bestaan onder jongeren. Er lijkt dus een mismatch te bestaan tussen de ondersteuningsbehoefte en de kennis/vaardigheden van jongeren en het ondersteuningsaanbod.
In ons onderzoek willen we deze mismatch eerst nader in kaart brengen en vervolgens samen met praktijkpartners nieuw aanbod ontwikkelen.

Het doel van het project is meer inzicht te krijgen in 1) hoe de financiële zelfredzaamheid en (voorbereiding op) economische zelfstandigheid van jongeren uit Zuidoost effectief vergroot kan worden en 2) het ontwikkelen van nieuwe, meer passende vormen van ondersteuning, dienst- en hulpverlening gericht op het bevorderen van financiële zelfredzaamheid en de voorbereiding op de economische zelfstandigheid van jongeren uit Zuidoost.

De eerste stap in het onderzoek is enerzijds om bij jongeren uit te vragen wat hun vaardigheden en ondersteuningsbehoefte zijn en anderzijds het aanbod voor jongeren op het gebied van financiële zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid in kaart te brengen.
De tweede stap is het ontwikkelen van een nieuw ondersteuningsaanbod voor jongeren in Zuidoost. Het ondersteuningsaanbod wordt ontwikkeld door het lectoraat Armoede en Participatie, jongeren uit Zuidoost en praktijkpartners uit Zuidoost.
De derde stap is het evalueren van het ondersteuningsaanbod dat ontwikkeld is door het lectoraat Armoede en Participatie, jongeren in Zuidoost en praktijkpartners uit Zuidoost.

Dit project valt onder het Fieldlab Zuidoost van speerpunt Urban Management

Lees hier het eindverslag

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De Faculteiten Economie en Management, Maatschappij en Recht, en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2016
Einddatum 31 dec 2018

Contact

Roeland van Geuns
Winke Goede