Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Vrije ruimte in de verdichtende stad

Project

in opdracht van gemeente Amsterdam start CoE Urban Governance and Social Innovation met een kortlopend onderzoeksproject over ‘vrije ruimte’ in de stad. Aanleiding hiervoor vormt de ambitie in het coalitieakkoord 2018-2022 om rafelranden en plekken voor niet-commerciële initiatieven te beschermen.

Het ADM-terrein, een gekraakte oude scheepswerf in het Westelijk Havengebied, voordat het begin dit jaar werd ontruimd.

Amsterdam kent een lange geschiedenis van vrijplaatsen, maar de continuïteit hiervan is niet altijd gegarandeerd. Ook zijn tijdens de economische crisis veel braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen gebruikt voor (tijdelijke) broedplaatsen en andere niet-commerciële initiatieven. Met de groei en verdichting van de stad is er veel druk komen te staan op dergelijke locaties en initiatieven en moeten zij regelmatig wijken voor bouwplannen.

Gemeente Amsterdam stelt als doel om bestaande vrije ruimte te beschermen en nieuwe vrije ruimte beschikbaar te maken, zowel in de bestaande stad als in gebiedsontwikkeling. Maar hoe doe je dat en wat is daarvoor nodig? Hoe ga je om met de spanning tussen beleid en vrije ruimte, waar overheidssturing juist beperkt is?

Ter inspiratie voor het te formuleren beleid verkent CoE Urban Governance and Social Innovation beleidsinstrumenten die worden ingezet in andere Europese steden met vergelijkbare opgaven. Het project zal beginnen met een brede verkenning, waarna we ons verdiepen in een beperkt aantal casussen. De resultaten worden gebundeld in een adviesrapport aan de gemeente Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2019
Einddatum 30 nov 2019

Contact

Karin de Nijs