Kenniscentrum Maatschappij en Recht

R-LINK

Project

Hoe kunnen kleinschalige initiatieven in de gebiedsontwikkeling bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Hoe kun je zittende partijen en hun belangen meenemen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling? Hoe betrek je burgers bij ruimtelijk beleid en het maken van een Omgevingsvisie?

Deze en andere vragen over het ontwikkelen van de stad met de stad – burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties – vormen de kern van het onderzoek R-LINK. Op deze pagina delen we de resultaten.

Participatie en co-creatie

Meer weten over participatie en co-creatie bij ruimteljke plannen? Bekijk de Omgevingscanvas: een hulpmiddel voor ambtenaren, ondernemers en burgers bij het maken, verrijken en verantwoorden van ruimtelijke plannen.

Spelregels en handreikingen

Benieuwd naar spelregels en handreikingen voor stapsgewijze ruimtelijke ontwikkeling in co-creatie met burgers en ondernemers? Zie dan de publicatie Open Stad en de pagina met de Praktijkvoorbeelden.

Wil je van participatie bij het maken van de Omgevingsvisie een succes maken? Studenten Bestuurskunde van Hogeschool van Amsterdam doen onderzoek naar de manier waarop burgers bij meer abstracte en strategische ruimtelijke planvorming betrokken willen worden. Mee doen in 2020? Dat kan! Ga voor meer informatie en resultaten van het onderzoek in 2019 naar Participatie in de Omgevingswet.

Maatschappelijke initiatieven in stedelijke ontwikkeling

De afgelopen tien jaar zagen we steeds meer experimenten met vernieuwende vormen van stedelijke planning. Stadsontwikkeling leek meer geleidelijk en kleinschalig van aard te worden, als een open proces van continue evolutie.

R-LINK onderzocht hoe maatschappelijke initiatieven in de gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en wat voorwaarden zijn voor succesvolle participatie en geslaagde co-creatie bij stedelijke ontwikkeling.

Hogeschool van Amsterdam ontwikkelde binnen het R-LINK onderzoek het Omgevingscanvas als hulpmiddel voor het maken, verrijken en verantwoorden van ruimtelijke plannen die in co-creatie worden gemaakt. Daarnaast vergeleken we veertien voorbeelden van gebiedsontwikkeling – van zeer kleinschalige parkjes om de hoek tot grote gebiedsontwikkelingen als Almere Oosterwold en Buiksloterham – en destilleerden daaruit spelregels voor geslaagde stapsgewijze ontwikkeling in co-creatie tussen burgers, ondernemers en de overheid. Ook deden we met studenten Bestuurskunde verkennend onderzoek naar hoe burgers in 11 gemeenten betrokken willen worden bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

BETROKKEN PARTIJEN

R-LINK is een onderzoeksconsortium van Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, AMS Institute, Antea Group, Tertium, Rijckenberg Advies Stedelijke Ontwikkeling D&D, Pakhuis de Zwijger, Gemeente Groningen, Gemeente Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Metabolic, Boeletuin, Park om de Hoek, Toentje en Ondernemersvereniging Tuinen van West onder leiding van Wageningen UR. Meer informatie over het onderzoek van het gehele consortium is te vinden op de website van R-LINK of kijk voor meer informatie over dit project op de website van HvA Techniek.

Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit het kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2018
Einddatum 31 dec 2019

Contact

Karin de Nijs