Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Polderen met kennis: Small Wins Ontwikkelbuurten

Project

In opdracht van de Amsterdamse School van de Gemeente Amsterdam start Urban Governance and Social Innovation met de pilot Small Wins Ontwikkelbuurten. De pilot richt zich in het bijzonder op de vraag: ‘Onder welke condities dragen small wins door gemeentelijke streetlevel professionals in ontwikkelbuurten bij aan vertrouwen van bewoners?

Moestuin Amsterdam, foto Flickr Anne Helmond

In een serie leerbijeenkomsten gaan burgers en professionals oefenen met het concept van small wins om te kijken naar complexe sociale vraagstukken in hun buurt. Het complexe, ‘wicked’ social problem dat centraal zal staan in de leerbijeenkomsten is de geconstateerde afname van leefbaarheid in corporatiewijken in ontwikkelbuurten.

De leerbijeenkomsten vormen een basis voor intervisie en uitwisseling die kan leiden tot verhoogde samenwerking in (ontwikke)lbuurten. Daarnaast wordt er verwacht dat er een beter inzicht wordt verkregen in het (her)winnen van het vertrouwen van de burgers in de (ontwikkel)buurten.

Voor deze pilot in de serie Polderen met Kennis slaan de lectoraten Stedelijk Sociaal Werken en Management van Cultuurverandering de handen in een. Het gaat er in alle pilots in de serie Polderen met kennis in samenwerking met de Amsterdamse school gemeente Amsterdam om bij te dragen aan een duurzaam lerende omgeving in de buurt rond lokale maatschappelijke issues. Leren gaat daarbij niet alleen om kennis te delen maar ook om dit te vertalen in handelen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 dec 2019
Einddatum 30 jun 2020