Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Creating actionable futures (CrAFt)

Project

Hoe kun je Europese steden op korte termijn klimaatneutraal, mooi en inclusief maken? En welke lokale samenwerkingsmodellen kunnen hierbij helpen? Aan deze vragen gaan drie Centres of Expertise van de HvA samen met een internationaal consortium van universiteiten en culturele organisaties werken in het project Creating Actionable Futures (CrAFt).

Beleidsuitdagingen in grote ruimtelijke projecten

CrAFt wordt uitgevoerd in het kader van het New European Bauhaus (NEB) initiatief van de Europese Unie. Het project inventariseert voor welke beleidsuitdagingen grote ruimtelijke projecten staan bij het nastreven van de waarden van NEB. CrAFt onderzoekt de knelpunten in de transitie, maar verzamelt ook actiegerichte methodes die steden kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van collaboratieve lokale bestuursmodellen die hun reis naar klimaatneutraliteit zullen versnellen - ongeacht hun vertrekpunt. De inzet van cultuur en creatieve methoden is daarbij een centraal aspect.

De rol van de Hogeschool van Amsterdam in het project is om beleidsmodellen en creatieve methodes door interventies te toetsen. Dit gebeurt in drie zogenoemde sandbox-steden: Amsterdam, Praag en Bologna. De uitkomsten van het project worden verzameld en gedeeld in een zogenoemde Smart City Guidance Package, een routekaart voor steden die aan de slag willen gaan met New European Bauhaus.

Klimaatneutraal, mooi en inclusief

Elke stad heeft een andere context, schaal, geschiedenis en mensen, en daardoor verschillende concrete uitdagingen. Europese steden zijn in verschillen fases van een traject naar klimaatneutraliteit en de trajecten zelf verschillen van stad tot stad. Toch zijn die contexten vaak vergelijkbaar en hebben de uitdagingen meestal te maken met bekende knelpunten in de transitie - uitdagingen in het veranderen van gedrag, het stellen van langetermijn doelen, het vinden van geld en het overwinnen van regelgevingsbarrières en disciplinaire silo's. Het is de lokale smaak van deze uitdagingen die verschilt van stad tot stad, wat een aanpak vereist die gestandaardiseerd is maar toch ook aanpasbaar.

In het CrAFt project werken we binnen de HvA samen met drie Centres of Expertise. We zijn ervan overtuigd dat deze interdisciplinaire aanpak cruciaal is om de complexe maatschappelijke vraagstukken in de stad aan te pakken.

Mareile Zuber

De aanpak

  • Stress-test en showcase van NEB governance modellen in Amsterdam, Bologna en Praag;
  • Interdisciplinaire samenwerking en studentenparticipatie in STEAM-teams (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) en een NEB Think/Do tank;
  • Kennisdeling en opschaling met minstens 70 Reference Cities in Mutual Learning Exercises;
  • Een kennisplatform en NEB routekaart voor steden: ‘Climate-Neutral and Smart Cities Guidance Package: NEB Edition’ met modellen, instrumenten, voorbeelden of verhalen van plaatselijk bestuur in samenwerkingsverband;
  • Een storytelling campagne over de impact van integrale duurzame stedelijke ontwikkeling.

Samenwerking vanuit drie Centres of Expertise

In het CrAFt project wordt vanuit drie Centres of Expertise van de Hogeschool van Amsterdam samengewerkt: Creative Innovation, Rechtvaardige Stad en City Net Zero. En er zijn vier lectoraten bij het project betrokken: Bouwtransformatie (lector Frank Suurenbroek), Civic Interaction Design (lector Martijn de Waal), Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken (lector Stan Majoor) en Creative Media for Social Change (Tamara Witschge). Het internationale consortium wordt geleid door de Norwegian University of Science and Technology.

Partners

Onderzoeksteam HvA

Naast bovengenoemde lectoren werken onderstaande HvA medewerkers aan het project:

  • Federica Colombo
  • Maria Kapteijns
  • Ruben Logjes
  • Andrew Switzer
  • Mareile Zuber

Meer weten?

Meer weten over het project? Neem contact op de met de projectleider:

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 7 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 mei 2022
Einddatum 01 mei 2025