Kenniscentrum Maatschappij en Recht

5-jaar BIZ

UM neemt de bedrijfsinvesteringszone onder de loep

Project

In een poging tot beter gezamenlijk beheer van retailgebieden is de ‘Bedrijveninvesteringszone’ of de BIZ in het leven geroepen. Alleen al in Amsterdam zijn er 66 dergelijke gebieden, waarbij ondernemers en/of eigenaren samen investeren – met financiële middelen en met daadkracht – in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Een interdisciplinair UM team onderzoekt de stand van zaken na ‘5-jaar BIZ’, in opdracht van Stad & Co, Platform de Nieuwe Winkelstraat en de Provincie Noord Holland.

Onderzoekers uit het lectoraat Online Ondernemen en het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken werken samen met Creating 010 Kenniscentrum van de Hogeschool Rotterdam, en combineren kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden om antwoord te geven op de vraag: ‘Wat kunnen we leren van 5 jaar BIZ?’

Het doel van het onderzoek is om succes- en pijnpunten van de BIZ als samenwerkingsconstructie te identificeren, om kwaliteitsverbetering te faciliteren en de daadkracht te versterken van deze innovatieve vorm van gezamenlijk bestuur.

Het onderzoeksproject bouwt voort op gerelateerd onderzoek van beide lectoraten, zoals het al voltooide project ‘Collectief Online’, en het nog lopende RAAK-PRO project ‘Toekomstbestendig Evenwicht’ en het meerjarig Interreg Europe project ABCItiEs. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld tijdens het najaarsseminar 5-jaar BIZ in Nederland dat op 4 november plaatsvindt in Haarlem.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 mei 2024

Project Info

Startdatum 19 sep 2019
Einddatum 04 nov 2019

Contact

Anne Risselada