Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Buurtgerichte respijtzorg in Amsterdam Oost

Project

In opdracht van het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam (EMA) is het lectoraat Community Care in januari 2015 gestart met een onderzoek naar de informele zorgverleners in Amsterdam Oost.

Het verzoek hiertoe is afkomstig van stadsdeel Oost en vloeit voort uit de opdracht van de gemeente Amsterdam aan de stadsdelen een buurtgericht aanbod aan informele respijtzorg in te richten. In verband hiermee richt onderzoek door het lectoraat zich op de kenmerken van informele zorgverleners en hun ondersteuningsbehoeften in het algemeen en hun behoefte aan respijtzorg in het bijzonder. Op basis van informatie uit CIZ-indicaties, gebiedsanalyses en een uitsnede van het databestand van het project Informele Zorg en Diversiteit zijn analyses uitgevoerd. Doel van het onderzoek is handvatten te bieden aan stadsdeel Oost voor de vormgeving van de buurtgerichte respijtzorg.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 11 jun 2015

Contact

Linda Schmale

Locatie

Stadsdeelkantoor Oost

Oranje-Vrijstaatplein 2

1093 NG Amsterdam