Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Boer & Zorg (SIA-RAAK) (afgerond)

Project

In het voorjaar van 2012 is het project Boer & Zorg afgerond.

Tijdens een 'presentatietournee' hebben de onderzoekers Marjolein Elings (Wageningen Universiteit) en Marieke Goede (Hogeschool van Amsterdam) hun belangrijkste bevindingen gepresenteerd aan partners en geïnteresseerden uit zowel de zorglandbouwsector als de reguliere welzijnssector. Deze bevindingen kunt u nu teruglezen in de publicatie Ontmoeting tussen Boer & Zorg .

Tussen augustus 2010 en april 2012 heeft het project Boer & Zorg stilgestaan bij vragen over hoe de wereld van de zorgboeren en die van de reguliere hulpverlening op elkaar aansluiten; welke vooroordelen er over en weer bestaan; en of er vaardigheden en kennisaspecten zijn die bij de ene groep wel aanwezig zijn en de andere niet. Wat hebben deze twee sectoren elkaar te bieden?

In het project is een relatief jonge sector (zorgboerderijen) dus naast een sector gehouden die al langer actief is (de sociaal-agogische dienstverlening), waardoor beide de kans gekregen hebben om zichzelf eens tegen het licht te houden en (hierdoor) van elkaar te leren. Hierdoor zijn zowel de zorgboeren als de (a.s.) sociale professionals uitgenodigd om te verwoorden wat ze als hulpverlener in de grootstedelijke context te bieden hebben. Dit maakt het vervolgens mogelijk studenten uit te dagen in hun professionele ontplooiing èn aan te sluiten bij ontwikkelingen in het werkveld.

Het toegankelijke boekje Ontmoeting tussen Boer & Zorg neemt u mee in twee verschillende disciplines: namelijk die van zorgboeren en van hulpverleners. Het boek verzamelt de resultaten van twee jaar excursies, voorlichtingsbijeenkomsten, interviews, intervisiebijeenkomsten, workshops, publicaties en discussiebijeenkomsten. Onderzoekers, docenten, zorgboeren, hulpverleners en studenten hebben zich gericht op het snijvlak van twee werelden: zorgboerderijen en grootstedelijke zorgproblematiek.

Wij wensen u veel plezier met lezen!

PUBLICATIE Goede, Marieke & Elings, Marjolein. (2012). Ontmoeting tussen Boer & Zorg . Uitgave: Wageningen UR i.s.m. Hogeschool van Amsterdam

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 10 mrt 2011

Contact

Marieke Goede
Streetcornerwork Amsterdam
Stichting Landzijde
Wageningen Universiteit en Researchcentrum