Kenniscentrum Maatschappij en Recht

LVB en Schulden

Project

Ontwikkeling handvatten voor herkenning van en omgang met mensen met LVB en schulden. Het lectoraat Armoede Interventies heeft een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid ontvangen. Met deze subsidie ontwikkelt het lectoraat, in nauwe samenwerking met onder andere MEE Amstel & Zaan en Cordaan, handvatten voor professionals om mensen met een LVB te herkennen en om schulden bij deze groep bespreekbaar te maken.

Mensen met LVB lopen een steeds groter risico op maatschappelijke uitsluiting. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de steeds complexere samenleving en de terugtrekkende beweging van de overheid in de zorg en welzijn. Daarnaast worden mensen met een LVB vaak niet herkend door professionals, doordat ze zich vaak goed presenteren en ‘streetwise’ zijn geworden. Ook worden mensen met een LVB door professionals vaak overschat in hun financiële zelfredzaamheid. Het is daarom belangrijk dat professionals rekening houden met beperkingen van mensen met een LVB, zodat er op tijd kan worden ingegrepen als mensen met een LVB financiële problemen (dreigen te) ontwikkelen.

Per 1 november 2016 is het lectoraat met het project gestart. Het doel van het project is om handvatten te ontwikkelen en kennis bijeen te brengen en te verspreiden. Dit moet resulteren dat de problematiek bij deze groep herkend wordt en dat mensen met een LVB eerder herkend worden. Om dit te bereiken gaat het lectoraat producten ontwikkelen voor onder andere schuldhulpverleners, professionals in sociale wijkteams en maatschappelijk werkers en, zodat zij mensen met een LVB herkennen, zijn schuldenproblematiek bespreekbaar kunnen maken en de ondersteuning aan deze groep goed vorm kunnen geven.

Er worden verschillende producten ontwikkeld: een signaallijst voor het herkennen van LVB, handreiking LVB en schuldenproblematiek, lesmateriaal voor Social Work opleidingen op hogescholen en een externe training en train-de-trainer. Deze producten komen landelijk beschikbaar komen voor alle gemeenten, maatschappelijke organisaties en wijkteams die met deze problematiek te maken hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rosine van Dam, r.van.dam@hva.nl.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 18 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 nov 2016
Einddatum 31 okt 2018

Contact

Roeland van Geuns
Karin Georg