Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Scan brieven afdeling Armoedebestrijding gemeente Amsterdam - toepassing gedragsinzichten

Project

De gemeente Amsterdam biedt inwoners die moeten rondkomen van een laag inkomen inkomensondersteuning aan in de vorm van de zogenoemde minimavoorzieningen. Als de burger een aanvraag heeft gedaan wordt hij/zij per brief geïnformeerd over of hij/zij inderdaad recht heeft op de voorziening en welke acties er verder nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de betreffende voorziening.

Vanuit de gedragswetenschappen is steeds meer bekend over hoe je middels schriftelijke communicatie effectief kunt communiceren.
Daarbij gaat het om zaken als: hoe krijg je aandacht voor datgene dat je wilt overbrengen en hoe zorg je ervoor dat je mensen motiveert en in beweging krijgt? Het lectoraat Armoede Interventies heeft in dit project op basis van inzichten uit de gedragswetenschappen verbetervoorstellen gedaan voor de verschillende brieven.

Twee belangrijke bronnen die zijn gebruikt, en op basis waarvan een checklist is ontwikkeld, zijn het EAST raamwerk van het Behavioural Insights Team (BIT) en de ‘letters and e-mail-checklist’ van het Behavioral Evidence-HUB (B-HUB).

Voor meer informatie over dit project en/of wanneer u geïnteresseerd bent om ook uw schriftelijke communicatie onder de loep te laten nemen, kunt u contact opnemen met Hanneke Goosen, j.g.goosen@hva.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 12 sep 2018
Einddatum 22 okt 2018