Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderzoek Samen Sterker Tegen Armoede

Project

Het Oranje Fonds en Nationale Nederlanden steunen gedurende 2 jaar in vijf regio’s allianties van organisaties die zich richten op het voorkomen, verzachten en verminderen van armoede en schuldenproblematiek binnen het programma ‘Samen Sterker Tegen Armoede’. Het lectoraat Armoede Interventies onderzoekt wat dit programma oplevert.

Programma 'Samen Sterker Tegen Armoede'

Het Oranje Fonds en Nationale Nederlanden hebben de handen ineen geslagen om twee jaar lang vijf allianties te ondersteunen die zich richten op het regionaal voorkomen van armoede en schuldenproblematiek. De allianties bestaan uit verschillende (informele en formele) partijen in 5 Nederlandse regio’s die zich (onder meer) richten op mensen met financiële problemen en/of schulden. Deze partijen hebben zich verenigd om de krachten te bundelen en zo de doelgroep beter te kunnen bedienen. Het Oranje Fonds en Nationale Nederlanden ondersteunen deze allianties financieel en zorgen voor coaching en onderlinge kennisuitwisseling. Het lectoraat Armoede Interventies onderzoekt gedurende twee jaar wat dit oplevert.

Doelstelling project

Het onderzoek richt zich op de volgende onderzoeksvragen:
  • Wat zijn de minimaal noodzakelijke én de optimale (lokale) voorzieningen om armoede- en schuldenproblematiek te kunnen voorkomen, verminderen of verzachten?
  • Wat zijn de resultaten en geleerde lessen van het programma ‘Samen Sterker Tegen Armoede’, zowel gedurende de loop van het programma als aan het einde van het programma voor de allianties en de profijtgroep?

Dit wordt onderzocht door middel van:

  • Onderzoek naar de actuele problematiek, het armoedebeleid en het totaal aanbod van voorzieningen per alliantieregio, waarbij we nagaan in hoeverre de alliantie hier op aansluit
  • Monitoringsonderzoek naar de ontwikkelingen van de werkwijze van de alliantie, de onderlinge samenwerking en de percepties hierop d.m.v. het breed uitzetten van een vragenlijst onder alle deelnemende organisaties per alliantie
  • Participerend onderzoek bij twee allianties: te weten Haarlemmermeer en Den Haag, waarbij wordt nagegaan hoe de samenwerking van de allianties er in de praktijk vorm krijgt

Verwachte resultaten

We hopen naar aanleiding van het voorzieningenonderzoek aan te kunnen geven wat de minimale benodigde én de optimale voorzieningen zijn voor elke Nederlandse gemeente om armoede te kunnen bestrijden.

Daarnaast nemen we de overkoepelende resultaten op programmaniveau op in een onderzoekrapportage.

Wat draagt het bij aan onderwijs/onderzoek/praktijk

Inzicht in de minimaal noodzakelijke en optimale voorzieningen per gemeente voor het voorkomen, verzachten en bestrijden van armoede en schuldenproblematiek.

Inzicht in de ervaringen en de meerwaarde en knelpunten van het werken binnen allianties/samenwerkingsverbanden rondom armoede- en schuldenproblematiek.

Betrokken externe partners

Oranje Fonds, Nationale Nederlanden (financiers)


De 5 te onderzoeken allianties, te weten:

  • STAP Oldambt
  • Samen sterker tegen armoede Haarlemmermeer)
  • AFO Den Haag
  • Keten van Hoop Utrecht
  • Social Pact Amsterdam Zuid-Oost
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 24 juni 2024

Project Info

Startdatum 01 okt 2023
Einddatum 01 okt 2025