Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderzoek Bureau Frontlijn - aanpak Rotterdam

Project

Met subsidie vanuit het ZonMW programma ‘Vakkundig aan het werk’ gaat het Lectoraat Armoede Interventies de komende drie jaar een onderzoek doen naar de Bureau-Frontlijn aanpak in Rotterdam. Op basis van jarenlange praktijkervaring ontwikkelde Bureau Frontlijn een grensverleggende, integrale totaalaanpak op maat op alle leefgebieden om armoede en schulden tegen te gaan.

De aanpak is daarmee uniek in Nederland en sluit bovendien aan bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de psychologie ‘van de schaarste’ omdat het start met het reduceren van stress in gezinnen waardoor een positief leefklimaat ontstaat.

De aanpak is in Rotterdam een groot succes: steeds meer mensen weten de weg te vinden naar Bureau Frontlijn. Vanwege het succes van de Bureau Frontlijn-aanpak zijn er verzoeken om in andere gemeenten iets soortgelijks op te zetten.

De ervaringen van direct betrokkenen (bewoners, leraren, politie, wooncorporaties, incasso, rechters, welzijnswerkers) zijn positief. Maar nog nooit is onderzocht wat de daadwerkelijke gedragsverandering bij de deelnemers nu precies behelst, in hoeverre deelnemers een stap uit de armoede zetten en wat werkzame elementen van de aanpak zijn.

Doel van het effect- en verklarende onderzoek is inzicht krijgen in de daadwerkelijke gedragsverandering van deelnemers aan Bureau Frontlijn-trajecten en de werkzame elementen in de trajecten. Ook levert het handvatten op om de huidige methodiek(beschrijving) te verbeteren en overdraagbaar te maken.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 nov 2018
Einddatum 01 jul 2022