Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Effectieve interventies om geldzorgen te voorkomen en vroeg aan te pakken

Project

Samen met de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Leiden brengen we in deze studie in kaart welke interventies er zijn op het gebied van het voorkomen van geldzorgen en beginnende geldzorgen zo snel mogelijk aanpakken en welke aspecten binnen deze interventies bijdragen aan het versterken van financiële redzaamheid. We voeren dit project uit in opdracht van het ministerie van SZW.

Achtergrond project

In 2022 is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een nieuwe aanpak van geldzorgen, armoede en schulden geformuleerd, met als doel om armoede en schulden te halveren. Naast het oplossen van bestaande schulden is het ook van belang om geldzorgen te voorkomen en beginnende geldzorgen zo snel mogelijk aan te pakken. Daarvoor bestaan al veel soorten interventies, soms landelijk, soms lokaal. Om meer zicht te krijgen op wat er werkt, heeft SZW een consortium van het lectoraat Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam, het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag aan de Universiteit Leiden en het lectoraat Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht gevraagd om onderzoek te doen naar effectieve interventies voor preventie en vroege aanpak van geldzorgen.

Doel van het project

Het doel van het project is om inzichtelijk te krijgen welke (type) interventies er zijn en welke aspecten binnen deze interventies bijdragen aan het versterken van financiële redzaamheid.

Verwachte resultaten/producten

Aan het einde van het project leveren we de volgende producten op:

  1. een schets van wat preventie van armoede en geldzorgen inhoudt;
  2. een overzicht van vaak gestelde vragen met daarbij eenduidige begrippenlijst;
  3. de belangrijkste Nederlandse publicaties op een rij, met kort de kern van de publicatie;
  4. een overzicht waarin een categorisatie wordt gegeven aan de hand van het type interventie, het beoogde doel en de doelgroep van een interventie en de veronderstelde werkzame elementen van de interventie;
  5. Het inventariseren en categoriseren van 30 bestaande interventies, die op basis van de categorisatie uit stap 4 worden geplot zodat er inzicht ontstaat in: (i) Wat doet het initiatief? (ii) Indeling op basis van veronderstelde werkzame elementen (iii) Doelgroepen en/of relevante life-events waar het een rol speelt (iv) Wat is bekend over de effecten? (v) Wat is bekend over vindplaats en bereik?

Wat draagt het bij aan onderwijs/onderzoek/praktijk

Het overkoepelende doel van het onderzoek is om de selectie van initiatieven, gericht op het voorkomen van geldzorgen of beginnende geldzorgen zo snel mogelijk aanpakken, die opschaling verdienen te vereenvoudigen voor gemeenten, SZW en maatschappelijke organisaties. Gemeenten, SZW en maatschappelijke organisaties kunnen de uitkomst van het onderzoek als instrument gebruiken om de positie en meerwaarde van de interventie in te schatten en een beter samenhangend pakket samen te stellen.

Externe partners/betrokken stakeholders

Universiteit Leiden en de Hogeschool van Utrecht

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 7 november 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 31 mei 2024