Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Effectieve communicatie met mensen met een betalingsachterstand

Onderzoek voor de Schuldeiserscoalitie

Project

De Schuldeiserscoalitie bestaat uit verschillende bedrijven en organisaties (primaire schuldeisers) die er gemeenschappelijk naar streven particuliere klanten met betalingsproblemen proactief te helpen. Hiertoe hebben ze een Ethisch Manifest opgesteld met afspraken die ertoe dienen om probleemschulden bij klanten zoveel mogelijk te voorkomen en betalingsachterstanden op te lossen.

Het lectoraat Armoede Interventies is als kennispartner verbonden aan de Schuldeiserscoalitie. In 2019 is onderzoek gedaan naar de vraag hoe mensen met een betalingsachterstand het beste kunnen worden benaderd om hen te bewegen om (snel) in contact te komen met hun schuldeiser. Hiervoor hebben wij de wetenschappelijke en onderzoeksliteratuur geanalyseerd op wat er bekend is over effectieve communicatie tussen schuldeisers en schuldenaren. Daarna hebben we met ervaringsdeskundigen gepraat over wat naar hun ervaring en mening minder en meer effectieve vormen van communicatie zijn dan wel geweest zouden zijn. Ten slotte hebben we met vertegenwoordigers van een aantal bedrijven over de invulling van hun beleid ten opzichte van debiteuren gesproken: wat doen zij al en wat zou beter kunnen?

Rapport

HIER vindt u het rapport dat we desgewenst graag verder toelichten.

Meer informatie over de Schuldeiserscoalitie vindt u op: https://www.schuldeiserscoalitie.nl/

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2019
Einddatum 01 jan 2020

Contact

Roeland van Geuns